Cena poistenia proti kyberútokom prudko rastie

Cena poistenia proti kyberútokom prudko rastie

Po sérii útokov na významné a veľké spoločnosti poisťovne prudko zdvíhajú ceny. Poistenie proti tejto hrozbe sa následne môže stať pre mnohých nedostupné.

Jedným z dôsledkov pokračujúcej informatizácie spoločnosti, je aj rastúca dôležitosť databáz či firemných informačných systémov. Práve to si uvedomilo viacero poisťovacích spoločností a už dávnejšie začali firemným klientom ponúkať poistenie voči kyberútokom. Práve z neho firmy potom platili vyšetrovanie samotného útoku a prípadné odškodnenia.

Lenže po sérii veľkých hackerských útokov na významné americké firmy ceny poistenia prudko stúpajú. Tento rok vzrástli už o 32 percent. Okrem zdražovania dochádza aj k zmene podmienok. V niektorých prípadoch je napríklad obmedzená najvyššia preplatiteľná čiastka na sto miliónov dolárov. Čo v prípade tých najväčších útokov stačí na pokrytie sotva polovice nákladov.

Poisťovacie spoločnosti tiež sprísnili podmienky, ktoré musí firma spĺňať, aby vôbec bola poistiteľná. Samotnému podpisu zmluvy predchádza intenzívny audit, počas ktorého firma musí dokázať, že jej vnútorné predpisy a postupy sú v poriadku a v súlade so štandardmi. Aj v prípade, ak spoločnosť štandardy splní, môže poisťovateľ odmietnuť ju poistiť. Dôvodom je relatívna zložitosť výpočtu možných rizík, ktoré by potom musel znášať.

Rast cien poistenia na jednej strane znižuje počet klientov, ktorí si ho môžu dovoliť, kým na druhej strane rastie význam a dôležitosť celého biznisu (čo môže zvýšiť počet klientov). Rastúce ceny tiež donútia firmy investovať do ochrany pred útokmi, z čoho budú profitovať všetci. Nikto totiž nechce, aby jeho osobné dáta, ktoré poskytol svojmu obľúbenému obchodu či svojej banke, voľne kolovali po internete.

(JF)