O nás

Sme skupina nadšencov pre bezpečnostnú politiku, ktorá má blízko k témam nových bezpečnostných hrozieb. Našou ambíciou bolo vytvoriť priestor pre Slovákov, kde by sa zbiehali informácie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky.

Výsledkom týchto snáh je prvý slovenský portál venovaný kyberbezpečnosti CyberSec.sk, ktorý už od roku 2014 slúži ako centrálna platforma pre slovenskú kyberbezpečnostnú komunitu. Jeho účelom je poskytovať novinky, analýzy a informácie o kybernetickej bezpečnosti a spolupodieľať sa na formovaní slovenských kyberbezpečnostných politík.

Naše výstupy sústreďujeme do troch hlavných oblastí:

  • Národná kyberbezpečnosť,
  • Medzinárodná kyberkriminalita,
  • Dopad nových technológií na kyberbezpečnosť.

Pomocou CyberSec.sk chceme tiež napomôcť k upevneniu väzieb medzi verejným a súkromným sektorom, pretože len vzájomnou spoluprácou môžeme prispieť k bezpečnejšiemu Slovensku aj v kyberpriestore. S našimi partnermi preto organizujeme rôzne projekty a podujatia, do ktorých zapájame odborníkov z oboch strán.

Vraví sa, že reťaz je len tak silná, aký silný je jej najslabší článok – v prípade kybernetickej bezpečnosti to však platí dvojnásobne. Týmto najslabším článkom je zväčša človek, ktorý pre svoju neopatrnosť a možno i nevedomosť dokáže útočníkom ľahko otvoriť dvere do každého systému. Preto chceme naše znalosti a skúsenosti ďalej prenášať na slovenskú verejnosť prostredníctvom rôznych debát, prednášok a workshopov.

Zaujala Vás naša myšlienka? Chceli by ste sa na tomto projekte podieľať? Máte návrhy alebo komentáre? Napíšte nám na info@cybersec.sk!

NÁŠ TÍM
Monika Masariková – riaditeľka

Monika Masariková je riaditeľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a spoluzakladateľkou portálu CyberSec.sk. Predtým dva roky pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. V roku 2017 získala titul PhD. na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Viliam Kaliňák – šéfredaktor

Viliam Kaliňák je šéfredaktorom Cybersec.sk. Na portáli pôsobí od roku 2018 a špecializuje sa na medzinárodnú kyberkriminalitu. V minulosti spolupracoval s viacerými organizáciami ako Globsec, Stratpol, INESS či Evropské hodnoty. Je študentom odboru Bezpečnostné štúdia na Karlovej univerzite v Prahe. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne španielčinu a ukrajinčinu.

Marian Majer – spolupracovník

Marian Majer je spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Profesionálnu kariéru odštartoval ako novinár v televízii TA3 (2001) a denníku SME (2002-2004), kde pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva. Marian vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii a niekoľko rokov prednášal na katedre politológie FFUK v Bratislave a Akadémii ozbrojených síl SR M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.   

Martin Oczvirk - spolupracovník

Martin Oczvirk pracuje v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov už 15 rokov. Počas tejto kariéry zastával pozíciu bezpečnostného analytika a administrátora. Od roku 2007 pôsobí ako manažér pre informačnú bezpečnosť v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a zároveň je aj tamojšou zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov. Martin je držiteľom medzinárodného certifikátu Certified Information Security Manager (CISM) a je členom ISACA. V rámci dobrovoľníckej činnosti vypomáha aj v treťom sektore.

Rebecca Solčanská - správca účtu na Instagrame
Stanislava Klikáčová - stážistka
Katarína Králiková - stážistka
Denisa Lavková - stážistka
Richard Velits - stážista
ČO ROBÍME

Každý deň vám prinášame aktuálne informácie zo sveta kyberbezpečnosti z domova aj zo sveta. Čerpáme len od dôveryhodných zdrojov.

Náš tím expertov vám ponúka analýzy z troch oblastí:

  • národná kyberbezpečnosť;
  • medzinárodná kyberkriminalita;
  • moderné technológie a kybernetická bezpečnosť.

V prvej oblasti sa zameriavame na analýzu kybernetických politík, legislatívy, stavu kritickej infraštruktúry, ale aj kybernetických útokov v rámci medzinárodných vzťahov. Analýza medzinárodnej kyberkriminality rozoberie problematiku obchodovania na darknete, podvodov s kryptomenami alebo krádeže údajov z kreditných kariet a vydierania. Pri moderných technológiách posudzujeme vzťahy medzi kvantovými počítačmi, internetom vecí alebo blackchainom a kybernetickou bezpečnosťou.

Jednou z našich priorít je aj osvetová činnosť a vzdelávanie ľudí. Okrem správ a analýz ponúkame našim čitateľom články, v ktorých približujeme fungovanie jednotlivých útokov a malvérov, vysvetľujeme pojmy z kybernetickej bezpečnosti alebo dávame tipy a návody.

Našim cieľom je vzbudiť v spoločnosti záujem o témy kybernetickej bezpečnosti, a to aj vďaka rozhovorom so slovenskými, ale aj zahraničnými expertmi. Na sociálnych sieťach sme rozbehli sériu “Cyber Sunday”, ktorá vám každú nedeľu o 17:30 prinesie zaujímavý blog, polemiku, esej alebo reportáž.

Pripravujeme

Pre našich partnerov expertov ponúkame priestor vo forme blogov na vyjadrenie svojich myšlienok a názorov, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti.

PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku – SSPI
Na vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt: info@slovaksecurity.org