O NÁS

Sme skupina nadšencov pre bezpečnostnú politiku, ktorá má blízko k témam nových bezpečnostných hrozieb. Našou ambíciou je vytvoriť priestor pre Slovákov, kde sa budú zbiehať informácie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky.

                            Jaroslav Naď

jaroJaroslav Naď je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje portál CyberSec.sk. Predtým (2014-2015) pracoval v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa Strategickej rady, ktorej je CEPI členom. V rokoch 2003-2013 pôsobil na rôznych pozíciách ministerstva obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy s dohľadom nad tvorbou strategických dokumentov a plánov, legislatívnych aktivít ministerstva a zahraničnými aktivitami rezortu a neskôr funkcie vedúceho obrannej sekcie Stálej delegácie SR pri NATO. Pred pôsobením v rezorte obrany bol Jaroslav aktívny v rámci mimovládnych organizácií Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Euroatlantické centrum. Absolvoval magisterské štúdium medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj špecializované vzdelávanie v rámci Centra pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku. Jaroslav je študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

                             Monika Masariková 

monika-cybersecMonika Masariková je spoluzakladateľkou a momentálne zároveň šéfredaktorkou portálu Cybersec.sk a spoluzakladateľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. V SSPI aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky programu Vnútorná bezpečnosť a je šéfredaktorkou portálu Antipropaganda. Predtým dva roky pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. Dnes je študentkou doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

baghyFrantišek Baghy
František Baghy študuje politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti študoval informočné technológie so zameraním na počítačové siete. V rámci štúdia sa snaží zameriavať sa na medzinárodne vzťahy a bezpečnosť.
                           Ondrej Škvarenina
Ondrej Škvarenina študuje bezpečnostné a strategické štúdiá v kombinácii s politológiou na brnenskej Masarykovej univerzite (MU). Absolvoval stáže na Katedre politológie FSS MU a na projekte Demagog.sk Je tiež členom Študentskej sekcie medzinárodného politologického ústavu MU a aktuálne stážuje aj v oblasti rozvojovej pomoci pre Habitat for Humanity. V minulosti pôsobil v organizácii Future Generation Europe a pracoval aj na projekte zajednolano.sk.

 

Igor Šenkarčin

Igor Šenkarčin je externý partner programu Kybernetická bezpečnosť v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku. Dlhoročne pôsobil v medzinárodných a lokálnych spoločnostiach v odvetví informačných a komunikačných technológií, so zameraním najmä na sektor verejnej správy v rámci programu eGOV. V spolupráci s medzinárodnými tímami sa podieľal na transformácii zahraničných skúseností a riešení do prostredia inštitúcií štátnej správy pri implementácii národných informačných systémov z oblasti finančnej správy, justície, bezpečnostných riešení pre oblasti zabezpečenej komunikácie, elektronických identít, krízového manažmentu, alebo simulácií kritických procesov pre oblasti bezpečnostného výskumu.V IBM bol riaditeľom pre odvetvie verejnej správy, regionálnym lídrom pre implementáciu korporátnych procesov, zastrešoval predaj služieb prostredníctvom siete obchodných partnerov IBM. V Siemense a neskôr Atose bol koncepčným architektom a zároveň lídrom pri implementácií zahraničných riešení v prostredí slovenského výskumu. Vyštudoval informatiku na Slovenskej Vysokej Škole Technickej v Bratislave.

                             Maroš Kirňák

Maroš Kirňák je bývalým šefredaktorom webu Cybersec.sk. Zároveň pôsobil ako riaditeľ programu Kybernetická bezpečnosť v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. V roku 2015 absolvoval polročný študijný pobyt v Estónsku na Tallinn University of Technology. V súčasnosti je študentom magisterského stupňa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – európske štúdia. V rámci štúdia i vo voľnom čase sa venuje problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

                            Marian Majer

marianMarian Majer je spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Profesionálnu kariéru odštartoval ako novinár v televízii TA3 (2001) a denníku SME (2002-2004), kde pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva. Marian vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí aj ako prednášajúci na katedre politológie FFUK v Bratislave.               

Zaujala Vás naša myšlienka? Chceli by ste sa na tomto projekte podieľať? Máte návrhy alebo komentáre? Napíšte nám!

Kontakt

info@cybersec.sk

PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku – SSPI

Na vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovenská republika
info@slovaksecurity.org