O NÁS

Sme skupina nadšencov pre bezpečnostnú politiku, ktorá má blízko k témam nových bezpečnostných hrozieb. Našou ambíciou je vytvoriť priestor pre Slovákov, kde sa budú zbiehať informácie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky.   

                             Maroš Kirňák

Maroš Kirňák je šefredaktorom webu Cybersec.sk. Zároveň pôsobí ako riaditeľ programu Kybernetická bezpečnosť v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. V roku 2015 absolvoval polročný študijný pobyt v Estónsku na Tallinn University of Technology. V súčasnosti je študentom magisterského stupňa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – európske štúdia. V rámci štúdia i vo voľnom čase sa venuje problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

                             Rastislav Kačmár

RastoRastislav Kačmár je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Vzdelanie si rozšíril aj vďaka študijným pobytom v Madride a Záhrebe. Popri škole už štvrtý rok pôsobí v mimovládnej organizácii Euroatlantické centrum, v ktorej dva roky zastával funkciu viceprezidenta a viedol viaceré projekty. Okrem toho absolvoval stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v českej mimovládnej organizácii Jagello 2000. Ovláda angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

                             Tomáš Sokol

sokolTomáš Sokol je absolventom odboru medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvoval v rámci programu Erasmus štúdium na Université Montesquieu-Bordeaux IV vo Francúzsku a odborné stáže na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži a Ministerstvee zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Bol aktívnym členom v mimovládnej organizácii Euroatlantické centrum, v ktorej zastával funkciu projektového koordinátora pre rozličné projekty. V súčasnej dobe je študentom doktorandského  štúdia na katedre bezpečnosti FPVMV a profesne sa venuje online marketingu.

ppPeter Patrnčiak
Peter Patrnčiak študuje politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Kamenského v Bratislave. V minulosti pracoval na video-hernom projekte Coraabia od spoločnosti Ark8 ako tester a spisovateľ. V svojom voľnom čase sa venuje otázkam medzinárodnej bezpečnosti a kyber-bezpečnosti.
baghyFrantišek Baghy
František Baghy študuje politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti študoval informočné technológie so zameraním na počítačové siete. V rámci štúdia sa snaží zameriavať sa na medzinárodne vzťahy a bezpečnosť.

                             Jakub Muríň

jakubJakub Muríň študuje právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas strednej školy absolvoval jeden rok na strednej škole v Kanade. Vo voľnom čase sa okrem písania článkov venuje kresleniu a grafike.

 Jaroslav Naď

jaroJaroslav Naď je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Predtým (2014-2015) pracoval v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa Strategickej rady, ktorej je CEPI členom. V rokoch 2003-2013 pôsobil na rôznych pozíciách ministerstva obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy s dohľadom nad tvorbou strategických dokumentov a plánov, legislatívnych aktivít ministerstva a zahraničnými aktivitami rezortu a neskôr funkcie vedúceho obrannej sekcie Stálej delegácie SR pri NATO. Pred pôsobením v rezorte obrany bol Jaroslav aktívny v rámci mimovládnych organizácií Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Euroatlantické centrum. Absolvoval magisterské štúdium medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj špecializované vzdelávanie v rámci Centra pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku. Jaroslav je študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

                             Monika Masariková 

monika-cybersecMonika Masariková je spoluzakladateľkou portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. V SSPI aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky programu Antipropaganda. Predtým dva roky pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. Dnes je študentkou doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

                            Marian Majer

marianMarian Majer je spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Profesionálnu kariéru odštartoval ako novinár v televízii TA3 (2001) a denníku SME (2002-2004), kde pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva. Marian vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí aj ako prednášajúci na katedre politológie FFUK v Bratislave.               

Zaujala Vás naša myšlienka? Chceli by ste sa na tomto projekte podieľať? Máte návrhy alebo komentáre? Napíšte nám!

Kontakt

info@cybersec.sk

PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku – SSPI

Na vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovenská republika
info@slovaksecurity.org