O nás

Sme skupina nadšencov pre bezpečnostnú politiku, ktorá má blízko k témam nových bezpečnostných hrozieb. Našou ambíciou bolo vytvoriť priestor pre Slovákov, kde by sa zbiehali informácie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky.

Výsledkom týchto snáh je prvý slovenský portál venovaný kyberbezpečnosti CyberSec.sk, ktorý už od roku 2014 slúži ako centrálna platforma pre slovenskú kyberbezpečnostnú komunitu. Jeho účelom je poskytovať novinky, analýzy a informácie o kybernetickej bezpečnosti a spolupodieľať sa na formovaní slovenských kyberbezpečnostných politík.

Naše výstupy sústreďujeme do troch hlavných oblastí:

  • Národná kyberbezpečnosť,
  • Medzinárodná kyberkriminalita,
  • Dopad nových technológií na kyberbezpečnosť.

Pomocou CyberSec.sk chceme tiež napomôcť k upevneniu väzieb medzi verejným a súkromným sektorom, pretože len vzájomnou spoluprácou môžeme prispieť k bezpečnejšiemu Slovensku aj v kyberpriestore. S našimi partnermi preto organizujeme rôzne projekty a podujatia, do ktorých zapájame odborníkov z oboch strán.

Vraví sa, že reťaz je len tak silná, aký silný je jej najslabší článok – v prípade kybernetickej bezpečnosti to však platí dvojnásobne. Týmto najslabším článkom je zväčša človek, ktorý pre svoju neopatrnosť a možno i nevedomosť dokáže útočníkom ľahko otvoriť dvere do každého systému. Preto chceme naše znalosti a skúsenosti ďalej prenášať na slovenskú verejnosť prostredníctvom rôznych debát, prednášok a workshopov.

Zaujala Vás naša myšlienka? Chceli by ste sa na tomto projekte podieľať? Máte návrhy alebo komentáre? Napíšte nám na info@cybersec.sk!

NÁŠ TÍM
Monika Masariková – riaditeľka

Monika Masariková je riaditeľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a spoluzakladateľkou portálu CyberSec.sk. Predtým dva roky pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. V roku 2017 získala titul PhD. na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Viliam Kaliňák – šéfredaktor

Viliam Kaliňák je šéfredaktorom Cybersec.sk. Na portáli pôsobí od roku 2018 a špecializuje sa na medzinárodnú kyberkriminalitu. V minulosti spolupracoval s viacerými organizáciami ako Globsec, Stratpol, INESS či Evropské hodnoty. Je študentom odboru Bezpečnostné štúdia na Karlovej univerzite v Prahe. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne španielčinu a ukrajinčinu.

Martin Oczvirk - spolupracovník

Martin Oczvirk pracuje v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov už 15 rokov. Počas tejto kariéry zastával pozíciu bezpečnostného analytika a administrátora. Od roku 2007 pôsobí ako manažér pre informačnú bezpečnosť v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a zároveň je aj tamojšou zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov. Martin je držiteľom medzinárodného certifikátu Certified Information Security Manager (CISM) a je členom ISACA. V rámci dobrovoľníckej činnosti vypomáha aj v treťom sektore.

Stanislava Klikáčová - stážistka
Denisa Lavková - stážistka
Rebecca Solčanská - stážistka, správkyňa účtu na Instagrame
Kristína Urbanová - stážistka
ČO ROBÍME

Každý deň vám prinášame aktuálne informácie zo sveta kyberbezpečnosti z domova aj zo sveta. Čerpáme len od dôveryhodných zdrojov.

Náš tím expertov vám ponúka analýzy a komentáre z troch oblastí:

  • národná kyberbezpečnosť;
  • medzinárodná kyberkriminalita;
  • moderné technológie a kybernetická bezpečnosť.

V prvej oblasti sa zameriavame na analýzu kybernetických politík, legislatívy, stavu kritickej infraštruktúry, ale aj kybernetických útokov v rámci medzinárodných vzťahov. Analýza medzinárodnej kyberkriminality rozoberie problematiku obchodovania na darknete, podvodov s kryptomenami alebo krádeže údajov z kreditných kariet a vydierania. Pri moderných technológiách posudzujeme vzťahy medzi kvantovými počítačmi, internetom vecí alebo blackchainom a kybernetickou bezpečnosťou.

Jednou z našich priorít je aj osvetová činnosť a vzdelávanie ľudí. Okrem správ, analýz a komentárov ponúkame našim čitateľom články, v ktorých približujeme fungovanie jednotlivých útokov a malvérov, vysvetľujeme pojmy z kybernetickej bezpečnosti alebo dávame tipy a návody.

Našim cieľom je vzbudiť v spoločnosti záujem o témy kybernetickej bezpečnosti, a to aj skrze rozhovory so slovenskými, ale aj zahraničnými expertmi, zábavno-náučný účet na Instagrame či sériu verejných debát Cyber.Debates.

V spolupráci so slovenskými univerzitami a odborníkmi z praxe pripravujeme sériu verejných debát Cyber.Debates. Prvá z nich prebehla 29. októbra 2019 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pre našich partnerov, expertov, nadšencov pre kybernetickú bezpečnosť či študentov vysokých škôl ponúkame priestor vo forme blogov na vyjadrenie svojich myšlienok, názorov a komentárov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku – SSPI
Na vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt: info@slovaksecurity.org