O nás

Sme skupina nadšencov pre bezpečnostnú politiku, ktorá má blízko k témam nových bezpečnostných hrozieb. Našou ambíciou bolo vytvoriť priestor pre Slovákov, kde by sa zbiehali informácie o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky.

Výsledkom týchto snáh je prvý slovenský portál venovaný kyberbezpečnosti CyberSec.sk, ktorý už od roku 2014 slúži ako centrálna platforma pre slovenskú kyberbezpečnostnú komunitu. Jeho účelom je poskytovať novinky, analýzy a informácie o kybernetickej bezpečnosti a spolupodieľať sa na formovaní slovenských kyberbezpečnostných politík.

Naše výstupy sústreďujeme do troch hlavných oblastí:

  • Národná kyberbezpečnosť,
  • Medzinárodná kyberkriminalita,
  • Dopad nových technológií na kyberbezpečnosť.

Pomocou CyberSec.sk chceme tiež napomôcť k upevneniu väzieb medzi verejným a súkromným sektorom, pretože len vzájomnou spoluprácou môžeme prispieť k bezpečnejšiemu Slovensku aj v kyberpriestore. S našimi partnermi preto organizujeme rôzne projekty a podujatia, do ktorých zapájame odborníkov z oboch strán.

Vraví sa, že reťaz je len tak silná, aký silný je jej najslabší článok – v prípade kybernetickej bezpečnosti to však platí dvojnásobne. Týmto najslabším článkom je zväčša človek, ktorý pre svoju neopatrnosť a možno i nevedomosť dokáže útočníkom ľahko otvoriť dvere do každého systému. Preto chceme naše znalosti a skúsenosti ďalej prenášať na slovenskú verejnosť prostredníctvom rôznych debát, prednášok a workshopov.

Zaujala Vás naša myšlienka? Chceli by ste sa na tomto projekte podieľať? Máte návrhy alebo komentáre? Napíšte nám na info@cybersec.sk!

Portál CyberSec.sk má vlastné medzinárodné štandardné číslo sériovej publikácie ISSN 2729-840X.

REDAKCIA
Peter Köles – riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku

Peter Köles je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) a šéfredaktorom portálu Antipropaganda.sk. Predtým dva roky pôsobil na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa venoval predovšetkým realizácii komunikačného programu #WeAreNATO, monitoringu sociálnych sietí a identifikácii dezinformácií šíriacich sa v online priestore. Peter v minulosti absolvoval stáže na politickej sekcii Veľvyslanectva SR vo Washingtone, v kancelárii poslancov Národnej rady SR a taktiež spolupracoval s mimovládnymi organizáciami SSPI a Globsec. V roku 2018 ukončil bakalárske štúdium v odboroch medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej Univerzite v Brne, kde pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda základy španielčiny.

Kristína Urbanová – šéfredaktorka CyberSec.sk

Kristína je študentkou magisterského stupňa bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Zameriava sa predovšetkým na oblasť kyberbezpečnosti a kybernetickej obrany s dôrazom na ich bezpečnostno-politické aspekty. Venuje sa taktiež fenoménu informačných a psychologických operácií. V minulosti absolvovala stáž na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR. Okrem portálu CyberSec.sk pôsobí ako projektová manažérka v think-tanku STRATPOL a ako senior analytička vo fact-checkingovom projekte Demagóg.sk. Prispieva taktiež do portálu Security Outlines.

Michael Andruch - člen redakcie
Lenka Gallovičová - členka redakcie
Klára Kaničárová - členka redakcie
Krištof Remper - člen redakcie
Jana Tuhrinová - členka redakcie
Kristína Žaková - členka redakcie
Lukáš Janovič - člen redakcie
Sabína Huťová - členka redakcie
Michaela Petrušková - správkyňa sociálnych sietí
KONZULTANTI
Pavol Lupták – Nethemba

Vyštudoval FEI-STU v Bratislave a FEL-ČVUT v Prahe odbor informatika s diplomovou prácou zameranou na ultrabezpečné systémy. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Je tiež spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie sekciu pre IT bezpečnosť.

Pavol má pravidelné prezentácie na rôznych svetových bezpečnostných konferenciách (Holandsku, Luxemburgsku, Berlíne, Varšave, Krakove, Prahe).

V minulosti demonštroval možnosť zneužitia SMS lístkov vo všetkých veľkých mestách Európy, spolu s kolegom Norbertom Szeteiom demonštroval masívne prelomenie čipových kariet Mifare Classic. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti a penetračného testovania a tvorby najrozličnejších bezpečnostných auditov vrátane sociálneho inžinierstva, či forenznej analýzy.

Je spoluautor testovacej príručky OWASP Testing Guide v3, detailne ovláda OSSTMM, ISO17799/27001, má dlhoročné skúsenosti s manuálnym vyhľadávaním zraniteľností a rôznymi bezpečnostnými nástrojmi. Ovláda množstvo programovacích jazykov (ASM, C, C++, XSLT, Perl, Java, PLSQL, Lisp, Prolog, skriptovacie jazyky) a operačných systémov, venuje sa tiež VoIP a zaujímavému výskumu v oblasti IT bezpečnosti.

Ivan Makatura – Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko. Skúsený bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou riaditeľa odboru bezpečnosti Dexia banky a Všeobecnej úverovej banky, niekoľko posledných rokov pracoval ako vedúci konzultant stredoeurópskeho tímu IBM Security Services. V IT odvetví pôsobí celkovo od roku 1993.

Pracovne koná aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti. V role člena technickej komisie medzinárodnej štandardizačnej organizácie sa spolupodieľa na implementácii ISO noriem do sústavy STN. Spolupracoval pri slovenskej aj európskej legislatíve súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou.

Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľom mnohých profesijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika.

Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích podujatiach, ako aj autorom mnohých článkov a niekoľkých publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Peter Matej – eMsec

Peter Matej vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach a v oblasti IT a informačnej bezpečnosti pôsobí už viac ako 25 rokov. Pomáhal budovať prvý akademický uzol Internetu na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri zrode prvého komerčného Internetu R-NET (neskôr súčasť SWAN). Navrhol a implementoval bezpečnostné riešenia na báze produktov Check Point, TrendMicro a Cisco v spoločnostiach  SSE Žilina, VSE Košice, US Steel Košice, SMZ Jelšava a ďalšie.

Posledné roky sa venuje najmä analytickým činnostiam v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetického zákona, konzultáciám v oblasti bezpečnostných politík, prednáškam a školeniam v uvedených oblastiach. Je držiteľom certifikátov CCAI, CSGE, CCSE či TrendMicro Certified Security Expert.

Martin Matej – eMsec
Martin Oczvirk – Úrad na ochranu osobných údajov

Martin Oczvirk pracuje v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov už 15 rokov. Počas tejto kariéry zastával pozíciu bezpečnostného analytika a administrátora. Od roku 2019 pôsobí ako riaditeľ odboru informačnej bezpečnosti a certifikácie na Úrade na ochranu osobných údajov. Martin je držiteľom medzinárodného certifikátu Certified Information Security Manager (CISM) a je členom ISACA. V rámci dobrovoľníckej činnosti vypomáha aj v treťom sektore.

ČO ROBÍME

Niekoľkokrát do týždňa vám na pravidelnej báze prinášame aktuálne informácie zo sveta kyberbezpečnosti z domova aj zo sveta. Čerpáme len od dôveryhodných zdrojov.

Náš tím expertov vám ponúka analýzy a komentáre z troch oblastí:

  • národná kyberbezpečnosť;
  • medzinárodná kyberkriminalita;
  • moderné technológie a kybernetická bezpečnosť.

V prvej oblasti sa zameriavame na analýzu kybernetických politík, legislatívy, stavu kritickej infraštruktúry, ale aj kybernetických útokov v rámci medzinárodných vzťahov. Analýza medzinárodnej kyberkriminality rozoberie problematiku obchodovania na darknete, podvodov s kryptomenami alebo krádeže údajov z kreditných kariet a vydierania. Pri moderných technológiách posudzujeme vzťahy medzi kvantovými počítačmi, internetom vecí alebo blackchainom a kybernetickou bezpečnosťou.

Jednou z našich priorít je aj osvetová činnosť a vzdelávanie. Okrem správ, analýz a komentárov ponúkame našim čitateľom články, v ktorých približujeme fungovanie jednotlivých útokov a malvérov, vysvetľujeme pojmy z kybernetickej bezpečnosti alebo dávame tipy a návody.

Našim cieľom je vzbudiť v spoločnosti záujem o témy kybernetickej bezpečnosti, a to aj skrze rozhovory so slovenskými, ale aj zahraničnými expertmi, zábavno-náučný účet na Instagrame či sériu verejných debát Cyber.Debates.

V spolupráci so slovenskými univerzitami a odborníkmi z praxe pripravujeme sériu verejných debát Cyber.Debates. Prvá z nich prebehla 29. októbra 2019 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pre našich partnerov, expertov, nadšencov pre kybernetickú bezpečnosť či študentov vysokých škôl ponúkame priestor vo forme blogov na vyjadrenie svojich myšlienok, názorov a komentárov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
VYDAVATEĽ A PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku – SSPI
Na vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt: info@slovaksecurity.org