Novým riaditeľom programu kybernetická bezpečnosť v SSPI sa stal Igor Šenkarčin

Novým riaditeľom programu kybernetická bezpečnosť v SSPI sa stal Igor Šenkarčin

Dlhoročne pôsobil v medzinárodných a lokálnych spoločnostiach v odvetví informačných a komunikačných technológií, so zameraním najmä na sektor verejnej správy v rámci programu eGOV. V spolupráci s medzinárodnými tímami sa podieľal na transformácii zahraničných skúseností a riešení do prostredia inštitúcií štátnej správy pri implementácii národných informačných systémov z oblasti finančnej správy, justície, bezpečnostných riešení pre oblasti zabezpečenej komunikácie, elektronických identít, krízového manažmentu, alebo simulácií kritických procesov pre oblasti bezpečnostného výskumu.

V IBM bol riaditeľom pre odvetvie verejnej správy, regionálnym lídrom pre implementáciu korporátnych procesov, zastrešoval predaj služieb prostredníctvom siete obchodných partnerov IBM. V Siemense a neskôr Atose bol koncepčným architektom a zároveň lídrom pri implementácií zahraničných riešení v prostredí slovenského výskumu.

Vyštudoval informatiku na Slovenskej Vysokej Škole Technickej v Bratislave.