ZaBEZPEČ si vedomosti: Kybernetická bezpečnosť

ZaBEZPEČ si vedomosti: Kybernetická bezpečnosť

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, prevádzkovateľ portálu cybersec.sk, realizuje s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí projekt, ktorý sa snaží zvýšiť povedomie o aktuálnych bezpečnostných témach u mladých ľudí a študentov.

V rámci projektu postupne pripravujeme osem odborných textov, v ktorých sa venujeme najdôležitejším bezpečnostným výzvam súčasnosti a vytvárame materiály, ktoré môžu študenti využiť na prípravu v rámci rôznych odborných odborných predmetov, ale aj na doplnenie vedomostí o bezpečnosti.

V októbri prichádzame s témou, ktorej sa venujeme v rámci tohto portálu, teda s kybernetickou bezpečnosťou. Je to už štvrtý text zo série ZaBEZPEČ si vedomosti. Tentoraz čiastočne nadväzujeme na predchádzajúci text o nových hrozbách, aj v novej analýze sa zaoberáme sférou bezpečnosti, ktorá sa dostala do centra pozornosti až v treťom tisícročí.

Viac informácií o projekte a všetky texty nájdete tu.

ZaBEZPEČ si vedomosti: Kybernetická bezpečnosť