Podporte nás

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník), prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec).

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré projekty, ktoré by sa nám ako neziskovej organizácii bez Vašej podpory nepodarilo uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj do ďalších rokov.

Všetky potrebné informácie a konkrétne tlačivá nájdete po kliknutí na odkaz:

Výzva SSPI o poukázaní 2% z dane 2019
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2018
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Pokiaľ si želáte podporiť našu činnosť priamo finančným darom, prosíme, urobte tak prevodom na náš bankový účet:

IBAN: SK73 1111 0000 0012 7592 7002 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a “finančný dar”. Prevody bez týchto údajov budú vrátené naspäť odosielateľovi.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na info@cybersec.sk

Za Vašu pomoc ďakujeme.
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku
prevádzkovateľ portálu CyberSec.sk