Bankový trojan ZLoader sa po takmer dvoch rokoch vrátil späť v novej verzii (Proofpoint)