CZ.NIC a CSIRT.CZ zverejnili nástroj na odhaľovanie podvodných stránok (CZ.NIC)