ENISA publikovala príručku, ako proaktívne detegovať bezpečnostné incidenty v sieťach v EÚ (ENISA)