Funkcia prihlásenia cez Apple obsahovala chybu, ktorá umožňovala prevzatie účtov (Bhavuk Jain)