IBM objavil zraniteľnosť v čipoch priemyselných IoT zariadení (Security Intelligence)