SK-CERT upozorňuje na útoky prostredníctvom nástrojov na vzdialenú správu mobilných zariadení (SK-CERT)