Vojakov a spravodajcov možno vystopovať pomocou aplikácie Untappd na hodnotenie piva (Bellingcat)