Analytici navrhujú ako zlepšit politiku kybernetickej bezpečnosti na Slovensku 

Analytici navrhujú ako zlepšit politiku kybernetickej bezpečnosti na Slovensku 
Slovak Security Policy Institute (SSPI), prevádzkovateľ portálu CyberSec.sk, vydal odporúčania na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska. Navrhuje posilniť kontrolu dodržiavanie platnej legislatívy, vyjasnenie názvoslovia a kompetencií, aj posilňovanie kapacít.
Prvý policy paper SSPI s názvom “Slovensko vo vzťahu k novej realite kybernetickej bezpečnosti”  ponúka analýzu strategického a inštitucionálneho rámca a aktuálnych výziev národnej politiky kybernetickej bezpečnosti. Zároveň navrhuje konkrétne kroky na zlepšenie politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.
Analýza vznikla v rámci rovnomenného projektu podporeného v dotačnom programe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
sspi