Centrum excelentnosti NATO hostí medzinárodnú konferenciu CyCon

Centrum excelentnosti NATO hostí medzinárodnú konferenciu CyCon

Tallinské NATO Centrum výnimočnosti kybernetickej obrany (CCDCOE) sa stane hostiteľom ďalšej medzinárodnej konferencie týkajúcej sa kyberbezpečnosti – CyCon. Konferencia sa bude zameriavať najmä na problematiku kyberkonfliktov, budovania internetu a jeho potenciálu.

Tejto udalosti bude predchádzať i workshop s témou „Architektúrý v kyberpriestore“, ktorý sa priamo dotýka základných otázok týkajúcich sa kyberpriestoru a jeho prepojenia s kyberbezpečnosťou. Debaty sa budú zaoberať rozličnou problematikou, vrátane právnych, strategických a technických otázok.

Na margo hlavnej téme konferencie riaditeľ centra CCDCOE plukovník Artur Suzik povedal: „Základy internetu boli položené pred 40-timi rokmi. V tej dobre si nikto nedokázal predstaviť, čo sa z neho vyvinie. Polovica planéty je pripojená k internetu a očakáva sa, že počet pripojených zariadení do roku 2020 dosiahne 50 miliárd. Pritom fráza World-Wide-Web bola použitá prvý krát len v roku 1990 a prvý prehliadač bol spustený v roku 1993.“

Suzik zdôraznil dôležitosť diskusie o budúcom vývoji internetu: „Je dôležité aby sme znovu preskúmali 40-ročné základy internetu a zistili, či vydržia nápor, ktorý prichádza s jeho enormným rozširovaním. Sme na hranici revolúcie? Ako bude internet rásť? Akú infraštruktúru potrebujeme aby sme zvládli nápor takéhoto množstva dát?“

Na konferencii vystúpi viacero významných osobností. Okrem akademikov a kyberexperov to budú i Admirál Michael S. Rogers z US Kyber veliteľstva a Národnej bezpečnostnej agentúry a Sorin Ducaru, ktorý je námestníkom generálneho tajomníka NATO.

NATO centrum výnimočnosti kybernetickej obrany s centrom v Tallinne je strediskom vedomostí, think-tankom ako i tréningovým zariadením. Sústreďuje sa na výskum, vývoj, konzultácie, výuku a cvičenia v oblasti kyberbezpečnosti. Cieľom tejto inštitúcie je zlepšiť schopnosti, kooperáciu a zdieľanie informácií medzi členmi NATO, spojencami a partnermi v kyberobrane.

(MK)