Európa sa prvýkrát zhodla na spoločnom postupe pri ochrane pred kybernetickými hrozbami

0

Kyberútoky stoja Európsku úniu približne tristo miliárd eur ročne. Členské štáty sa dohodli na pravidlách, ktoré by mali škodám predchádzať.

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie po dlhých rokovaniach schválili historicky prvý dokument, ktorý určuje pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nové pravidlá by mali priniesť lepšiu koordináciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochranu takzvaných kritických sektorov (energetika, doprava, finančníctvo, zdravotníctvo).

Poskytovatelia služieb v týchto oblastiach sa budú musieť postarať o to, aby ich digitálna infraštruktúra bola dostatočne zabezpečená a odolná voči kybernetickým útokom. Spoločnosti, ktoré členské štáty určia ako kľúčové vo vyššie spomínaných oblastiach tak budú musieť investovať do technológií a personálu, ktoré budú slúžiť na ochranu pred kybernetickými útokmi. Európska únia tak chce predísť rozsiahlym incidentom, ktoré by mohli ohroziť jej občanov a kritickú infraštruktúru. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) takéto incidenty spôsobujú ročné straty na úrovni 260 až 340 miliárd eur.

Okrem toho sa nariadenia budú týkať aj veľkých internetových predajcov, vyhľadávačov a cloudov. V dôsledku nových direktív budú musieť spoločnosti ako Google, Amazon alebo Dropbox hlásiť prípadný únik dát. V prípade, že tak neurobia, orgány jednotlivých členských štátov ich budú môcť pokutovať.

Podľa nemeckého europoslanca Andreasa Schwaba je mimoriadne významná aj spolupráca členských štátov, ktorá sa v dôsledku nových nariadení výrazne prehĺbi. V blízkej budúcnosti totiž vznikne skupina expertov z jednotlivých štátov, ktorí si pod hlavičkou EÚ budú vymieňať dôležité informácie a skúsenosti.

Očakáva sa, že dohodnuté znenie nariadenia, ktoré sa označuje ako Network and Information Security Directive (Nariadenie o informačnej a sieťovej bezpečnosti), schváli Európsky parlament už 17. decembra. O deň na to by mal nasledovať aj súhlas Rady EÚ, po ktorom už bude nasledovať 21-mesačná lehota na implementáciu samotných pravidiel.

(RK)

O autorovi

Pridaj komentár