SK-CERT dosiahol najvyšší stupeň vyspelosti jednotky CSIRT

SK-CERT dosiahol najvyšší stupeň vyspelosti jednotky CSIRT

Hodnotenie platí dva roky.

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) udelila Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT status advanced (pokročilý). Ide o najvyššie možné hodnotenie vyspelosti CSIRT tímu na trojstupňovej škále. O ocenení informoval Národný bezpečnostný úrad.

„Hodnotenie je pre nás dôkazom, že SK-CERT ide správnym smerom. Vidíme, že naše snahy robiť veci kvalitne majú zmysel a motivujú nás pokračovať v našej práci v najvyššom štandarde,“ uviedol Ján Doboš, riaditeľ odboru riešenia incidentov a dohľadového centra SK-CERT.

Centrum obdržalo stupeň advanced po takzvanej peer-review návšteve pracovníkov z rakúskeho CERT.at. Tí patria podľa riaditeľa SK-CERT Rastislava Janotu medzi tímy „s vysokou reputáciou v rámci bezpečnostnej komunity v Európe aj vo svete.“

Tímy získavajú hodnotenie na základe spôsobu, akým riešia jednotlivé incidenty. Ide o súbor 44 parametrov zo štyroch oblastí.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti dostalo najvyššie hodnotenie na dva roky. Po ich uplynutí musí každá jednotka opäť udelení stupeň obhájiť.

(KK)