Slovensko bude meniť bezpečnostnú i obrannú stratégiu. Zmeny sa nevyhnú ani kyberpriestoru

Slovensko bude meniť bezpečnostnú i obrannú stratégiu. Zmeny sa nevyhnú ani kyberpriestoru

Prvýkrát od roku 2005 dôjde k zmene bezpečnostnej a obrannej stratégie. O tom ako budú vyzerať strategické dokumenty vo svojej finálnej verzii však ešte musí rozhodnúť vláda. Už teraz však vieme, že zmeny sa budú týkať zakotvenia Slovenska v oblasti transatlantického priestoru, hybridných hrozieb a pribudne aj kyberpriestor.

Kybernetické útoky sa, podľa pripravovanej bezpečnostnej stratégiestali dennou súčasťou života, sú komplexnejšie, sofistikovanejšie a dynamickejšie, využívané štátnymi aj neštátnymi aktérmi a čoraz častejšie využívané v rámci konvenčného a hybridného boja“. Následky kybernetického útoku môžu dosiahnuť úroveň porovnateľnú s následkami konvenčných útokov a môžu zásadným spôsobom ohroziť chod štátu a bezpečnosť občanov. Slovenská republika a jej spojenci v NATO preto uznali kybernetický priestor ako osobitnú operačnú doménu, v ktorej štát pôsobí v súlade s princípmi medzinárodného práva.

Slovenská republika má na základe bezpečnostnej stratégie vytvoriť „inštitucionálny a právny rámec zameraný na zvyšovanie bezpečnosti a odolnosti kybernetického priestoru.“ Výsledkom toho rámca by mal byť „komplexný systém kybernetickej bezpečnosti, ktorý zahŕňa aj medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou“.

Obranná stratégia, ktorú pripravuje ministerstvo obrany vyzdvihuje účinnosť kybernetických útokov. Kybernetické útoky môžu podľa stratégie „ohroziť riadenie obrany štátu, velenie ozbrojeným silám, fungovanie objektov obrannej infraštruktúry a inštitúcií dôležitých pre obranu štátu“. Kybernetický priestor sa dostal aj medzi priority v oblasti spolupráce s členskými krajinami NATO či v časti o výstavbe Ozbrojených síl SR.

V porovnaní s aktuálnou stratégiou sa tak kybernetický priestor dostáva do popredia spolu so zdôraznením členstva v NATO, schopnosťou reagovať na hybridné hrozby či zmeny nálad v spoločnosti voči štruktúram, v ktorých je Slovenská republika zakotvená.

Potrebe vytvorenia rámca na definovanie či riešenie prípadných kybernetických hrozieb sa venoval aj Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, ktorý v júni tohto roku vydal Odporúčania k bezpečnostnej stratégii.

(FB)