Austrálsky parlament schválil bezpečnostným zložkám väčšie právomoci pri dešifrovaní súkromných správ a dát občanov

Austrálsky parlament schválil bezpečnostným zložkám väčšie právomoci pri dešifrovaní súkromných správ a dát občanov

Nová legislatívna zmena môže mať obrovský vplyv na ochranu osobných údajov, ale aj na bezpečnosť produktov rôznych telekomunikačných spoločností.

Austrálsky parlament odhlasoval prijatie kontroverzného zákona, ktorý vyžaduje od technologických a telekomunikačných spoločností, aby poskytli bezpečnostným zložkám prístup k šifrovanej komunikácii a dátam svojich zákazníkov. Austrálska vláda na čele s premiérom Scottom Morrisonom zdôvodňuje prijatie zákona lepšími možnosťami na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Nová legislatíva dáva austrálskym bezpečnostným zložkám právomoc určiť právnickým, ale aj fyzickým osobám povinnosť spolupracovať, budú musieť poskytnúť prístup k šifrovaným správam a dátam vybraných používateľov.

Stanovenie tejto povinnosti môže mať tri formy: oznámenie o technickej asistencii (využije sa v prípade, ak má spoločnosť schopnosť dešifrovať dané dáta), oznámenie o technickej spôsobilosti (ukladá spoločnostiam povinnosť vytvoriť novú infraštruktúru, ktorá umožní prístup bezpečnostným zložkám) alebo požiadavka technickej asistencie (táto je na rozdiel od dvoch predchádzajúcich dobrovoľná a jej odmietnutie nespôsobí žiadnu penalizáciu).

Nový zákon sa stretol so značnou kritikou a nesúhlasom. V prípade odmietnutia spolupráce hrozí firmám pokuta 10 miliónov austrálskych dolárov a jednotlivcom do výšky 50-tisíc austrálskych dolárov.

Podľa kritikov nový zákon oslabí existujúce šifrovacie systémy, a tým aj bezpečnosť. Sankcionovaná bude paradoxne práve vysoká a dostatočná úroveň šifrovania a zabezpečenia. Dotknúť sa môže rôznych aktivít od online obchodovania cez skladovanie dát až po voľby cez internet.

Globálne telekomunikačné spoločnosti ako napríklad Twitter sa opakovane vyjadrili, že zákon ich bude nútiť vkladať do vlastných produktov akési “zadné vrátka”, zraniteľné miesta, ktoré budú môcť využiť zločinci a hekeri. Asociácia Digital Industry Group, do ktorej patria aj Facebook a Google, sa v spoločnej kampani s Amnesty International alebo Human Rights Law Center spojili v boji proti tejto legislatíve. Obavy a znepokojenie vyjadrila aj Právna rada Austrálie.

Austrálsky parlament tvrdí, že zákonom iba reaguje na prekážky pri rôznych vyšetrovacích alebo odpočúvacích aktivitách, ktoré sú spôsobené rozšírením a zlepšovaním technológií šifrovania dát a komunikácie.

(RB)