Česko výrazne posilňuje kybernetickú obranu, zamestná stovky expertov

V Českej republike intenzívne pracujú na zlepšovaní obrany pred kybernetickými hrozbami. Slovensko výrazne zaostáva.

Českí poslanci podporili návrh premiéra Bohuslava Sobotku na vybudovanie Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Jeho zriadenie by podľa plánov malo výrazne posilniť postavenie krajiny v kybernetickom priestore.

Téma kybernetickej bezpečnosti už podľa Sobotku presiahla možnosti NBÚ. Samostatný úrad by mal byť efektívnejším nástrojom na zvládanie nových bezpečnostných hrozieb.

Nový úrad by mal byť v prevádzke do konca budúceho roku. Sídliť bude v budove bývalých kasární v Brne. Pracovať v ňom bude približne 400 ľudí. Zaoberať by sa mal okrem kybernetickej bezpečnosti aj ochranou utajovaných informácií v oblasti informačných a komunikačných systémov, kryptografickou ochranou a pod.

Činnosť úradu by mal doplniť aj tím expertov a hackerov Vojenského spravodajstva. Rozšíriť by sa mali i právomoci Vojenského spravodajstva, ktoré bude čiastočne zodpovedné za aktívnu obranu kybernetického priestoru, ako aj budovanie útočných kapacít. Tie sa budú vytvárať postupne a od roku 2020 by mali mať dostatočné schopnosti a techniku na vyradenie nepriateľských systémov.

Tieto kroky sú však iba časťou pripravovaných opatrení proti novým hrozbám. Od januára by malo začať fungovať aj Centrum proti terorizmu a hybridným hrozbám. Zameria sa najmä na boj s dezinformáciami a propagandou.

Predstavený bol už i návrh zákona, ktorý je reakciou na prijatie európskej smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti.

Rýchly vývoj hrozieb však ukazuje nepripravenosť Slovenska na nové hrozby plynúce z kybernetického priestoru. Táto oblasť je na Slovensku dlhodobo podceňovaná a dlhodobo chýba snaha o zásadné zlepšenie situácie, Za našimi západnými susedmi (a nie len za nimi) tak výrazne zaostávame. Kým v Česku predstavili prvú stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť už v roku 2011, u nás vznikol podobný dokument až v roku 2015.

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 a s ňou súvisiaci Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 priniesli niekoľko výrazných zmien. Najvýraznejšou je najmä vyriešenie neprehľadného a neefektívneho inštitucionálneho rámca  presunom kompetencií na Národný bezpečnostný úrad. Ten má za úlohu prípravu nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal byť predstavený do konca roka 2016.

(MK)