Český súd nezruší plošné sledovanie elektronickej komunikácie

Český súd nezruší plošné sledovanie elektronickej komunikácie

Český ústavný súd zamietol návrh 58 poslancov na úpravu zákona o elektronických komunikáciách.

(Aktualizované o 13:00)

Takzvané data retention, ktoré v Česku funguje od roku 2005, sprístupňuje prevádzkové a lokalizačné informácie ako telefónnu históriu, dĺžku hovoru, typ telefónu, ale aj iné citlivé informácie.

Tieto údaje majú slúžiť štátnym orgánom a polícií v prípadoch ohrozenia štátu, ochrany osôb a majetku, pátrania po osobách alebo dohľadu nad trhom. Dáta by mali obsahovať informáciu o každom telefonickom spojení, textovej správe, internetovom pripojení a emailovej korešpondencii. Uchovávajú sa po dobu šiestich mesiacov.

Návrh na úpravu právnej normy predstavila poslancom nevládna organizácia Iuridicum Remedium. Námietky sa týkajú najmä súkromia subjektov. Navrhovatelia sa domnievajú, že protiústavné je už samotné sledovanie, zhromažďovanie a uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov.

Podobnú sťažnosť proti uchovávaniu týchto údajov vypracovala organizácia už v roku 2010. Vtedy bola schválená. Uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov porušuje základné práva na súkromie aj podľa Európskeho súdneho dvora.

Ústavný súd však tento raz došiel k výsledku, že sa napadnutá právna úprava nevymyká európskemu štandardu. Rovnako ako sa technológie vyvíjajú, tak sa vyvíja aj forma páchania trestnej činnosti a po páchateľoch ostávajú len elektronické stopy. Bývalé vyšetrovacie metódy sa preto nedajú porovnávať.

Plošné uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov predstavuje snahu štátu nestratiť sa v čase informačnej spoločnosti a mať v rukách účinné nástroje na udržanie bezpečnosti štátu a ich občanov. Preto z pohľadu Ústavného súdu nemožno data retention zakázať.

„V každom prípade však zhromažďovanie a zadržovanie prevádzkových a lokalizačných údajov znamená obzvlášť závažný zásah do súkromia prakticky všetkých obyvateľov Českej republiky,“ priznáva hovorkyňa Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Aby bol zásah do súkromia minimálny je nutné, aby sa stanovili prísne podmienky uchovávania dát a ich sprístupňovania. Taktiež obmedzenie prevádzky len pre najnutnejšie prípady.

„Rozhodnutím súdu som sklamaný, ale stále máme možnosť riešiť súčasný stav legislatívnou cestou,“ uviedol poslanec Pirátov a predkladateľ návrhu Mikuláš Ferjenčík.

„Piráti proti plošnému sledovaniu občanov vystupujú dlhodobo, nechceme žiť v Orwellovskom svete, kde je každý neustále monitorovaný. Okamžite preto začneme pracovať na zrušení či obmedzení data retention pomocou novely zákona.“

(SK)