Čína sa zľakla odstrihnutia, chce stáť v čele iniciatívy pre bezpečnosť dát

Peking chce presadiť globálny štandard pre ochranu dát. Samozrejme, pod jeho vedením.
Čína sa zľakla odstrihnutia, chce stáť v čele iniciatívy pre bezpečnosť dát

Čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi vo svojom prejave na digitálnom seminári „Globálne digitálne vládnutie“ oznámil, že jeho krajina sa mieni ujať iniciatívy v oblasti globálnej štandardizácie ochrany dát. Pri vytvorení štandardov bezpečnosti apeluje najmä na medzinárodnú spoluprácu, no zároveň už tradične vyzdvihuje národnú suverenitu.

„Pre zníženie rozdielov v globálnom digitálnom riadení čelia krajiny naliehavej potrebe zintenzívniť komunikáciu a koordináciu, budovať vzájomnú dôveru a taktiež prehlbovať  spoluprácu,“ uviedol Wang Yi.

Predstavený rámec ochrany dát pozostáva v ôsmych okruhov, medzi inými odsúdenia aktivít proti národnej suverenite či sledovania iných štátov. Peking zároveň odmieta, aby vlády od lokálnych firiem požadovali údaje zozbierané za hranicami.

Wang zároveň vyzval poskytovateľov informačno-komunikačných služieb a produktov, aby sa zdráhali vytvárania zadných dvierok za účelom nelegálneho zhromažďovania informácií či manipulácie so zariadeniami. Vývojári by taktiež nemali cielene budovať závislosť svojich zákazníkov na ich systémoch.

Čínsko-americké doťahovanie

Čínsky návrh svetovej smernice je reakciou na amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho presadzovaný program Clean Network (Čistá sieť). Vďaka nemu by mohli USA previesť čistku čínskych technologických firiem alebo zabrániť Číne obchodovať s americkými spoločnosťami.

Wang Yi sa tohto programu dotkol, keď nepriamo nazval USA šikanátorom: „Určitá krajina v mene ‚čistej‘ siete neustále vznáša neopodstatnené obvinenia proti ostatným.“ Ďalej dodal, že „proti takýmto činom šikanovania treba namietať a odmietať ich.“

Mnohí vnímajú vytvorenie celosvetového štandardu na ochranu údajov pozitívne. Na druhej strane však stojí pochybný spôsob jeho presadzovania a najmä reputácia samotnej Číny.

„Znie to v zásade dobre, ale v praxi je to problematické. Aké dôkazy môžu poskytnúť, aby bezpochybne potvrdili, že do svojich produktov neinštalujú zadné vrátka na získanie údajov používateľa? Alebo že by neposkytli používateľské údaje vláde?“ – varuje odborníčka na medzinárodné vzťahy, technológie a národnú bezpečnosť Sarah Kreps.


Andrea Mišová