Európa sa prvýkrát zhodla na spoločnom postupe pri ochrane pred kybernetickými hrozbami

Kyberútoky stoja Európsku úniu približne tristo miliárd eur ročne. Členské štáty sa dohodli na pravidlách, ktoré by mali škodám predchádzať.

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie po dlhých rokovaniach schválili historicky prvý dokument, ktorý určuje pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nové pravidlá by mali priniesť lepšiu koordináciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochranu takzvaných kritických sektorov (energetika, doprava, finančníctvo, zdravotníctvo).

Poskytovatelia služieb v týchto oblastiach sa budú musieť postarať o to, aby ich digitálna infraštruktúra bola dostatočne zabezpečená a odolná voči kybernetickým útokom. Spoločnosti, ktoré členské štáty určia ako kľúčové vo vyššie spomínaných oblastiach tak budú musieť investovať do technológií a personálu, ktoré budú slúžiť na ochranu pred kybernetickými útokmi. Európska únia tak chce predísť rozsiahlym incidentom, ktoré by mohli ohroziť jej občanov a kritickú infraštruktúru. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) takéto incidenty spôsobujú ročné straty na úrovni 260 až 340 miliárd eur.

Okrem toho sa nariadenia budú týkať aj veľkých internetových predajcov, vyhľadávačov a cloudov. V dôsledku nových direktív budú musieť spoločnosti ako Google, Amazon alebo Dropbox hlásiť prípadný únik dát. V prípade, že tak neurobia, orgány jednotlivých členských štátov ich budú môcť pokutovať.

Podľa nemeckého europoslanca Andreasa Schwaba je mimoriadne významná aj spolupráca členských štátov, ktorá sa v dôsledku nových nariadení výrazne prehĺbi. V blízkej budúcnosti totiž vznikne skupina expertov z jednotlivých štátov, ktorí si pod hlavičkou EÚ budú vymieňať dôležité informácie a skúsenosti.

Očakáva sa, že dohodnuté znenie nariadenia, ktoré sa označuje ako Network and Information Security Directive (Nariadenie o informačnej a sieťovej bezpečnosti), schváli Európsky parlament už 17. decembra. O deň na to by mal nasledovať aj súhlas Rady EÚ, po ktorom už bude nasledovať 21-mesačná lehota na implementáciu samotných pravidiel.

(RK)