Facebook napriek zákazu zdieľa osobné údaje s USA

Napriek zákazu uplatňovať dohodu Safe Harbour, ktorá umožňovala prenos údajov do krajín mimo Európu podľa jednotného štandardu, Facebook naďalej spracúva údaje v USA. Prípadom sa začne zaoberať írsky úrad na ochranu dát.

Nedávno Európsky súdny dvor zrušil dohodu Safe Harbour, ktorá umožňovala nadnárodným spoločnostiam prenášať osobné údaje mimo krajín Európy vrátane Spojených štátov. Súdny dvor tak rozhodol z obáv pred špionážnymi programami v USA, ktoré narúšali ľudské práva európskych občanov.

Rakúsky občan Max Schrems poslal v utorok list írskemu úradu na ochranu dát, v ktorom požaduje zastavenie prenosu dát medzi Facebook Ireland Ltd (centrálou pre Európu) a Facebook Inc, sídliacim v Amerike. Schrems svojimi aktivitami pomohol k rozhodnutiu zrušiť Safe Harbour.

Pred zaslaním listu sa Schrems obrátil aj na Facebook Ireland Ltd s otázkou, na akých právnych základoch prenáša údaje do Facebook Ltd. Ako odpoveď dostal iba zmluvu medzi Facebook Ireland Ltd a Facebook Inc a toto vyhlásenie: „Okrem Zmluvy sa Facebook Ireland spolieha na mnoho ďalších právnych prostriedkov pri prevode dát do Ameriky“. Schremsa odpoveď neuspokojila. Po zrušení Safe Harbour totiž môžu firmy presúvať údaje iba na základe modelových zmluvných klauzúl. Zároveň ich môžu preverovať miestne štátne úrady.

V svojom liste argumentuje, že aj Facebooku sa týka vládne sledovanie, ktoré bolo hlavným dôvodom na zrušenie Safe Harbour, a preto by mal úrad zakázať prenos týchto údajov.

V liste ďalej argumentoval, že „existujú jasné dôkazy, pre ktoré mám podozrenie, že moje osobné údaje kontrolované firmou Facebook Ireland Ltd. a spracúvané Facebook Inc. sú minimálne sprístupnené pre orgány americkej vlády prostredníctvom viacerých známych aj neznámych právnych podmienok a špionážnych programov“.

Aby zvýšil tlak na írske úrady, podobný list odoslal aj úradom v Belgicku a Hamburgu. Zároveň avizuje, že v blízkom čase môžu byť podobnému tlaku vystavení aj ostatní giganti  vrátane Applu, Googlu, Microsoftu a Yahoo.

Napriek chystanej novej dohode Safe Harbour 2.0, ktorá má obsahovať prísnejšie prvky ochrany súkromia, zástancovia digitálnych práv argumentujú, že nová dohoda bude vyvolávať rovnaké obavy z masovej kontroly amerických úradov.

Prípadný úspech podnetu proti Facebooku by podľa Schremsa platil aj po prijatí novej dohody. Súkromie a citlivé dáta občanov Európskej únie by tak boli chránené pred masovou špionážou.