Indonézia zriadi národnú kybernetickú agentúru

Indonézia pracuje na zriadení národnej kybernetickej agentúry, aby posilnila svoju ochranu proti online útokom ako aj informácií o 250 miliónoch občanov krajiny. Robí tak v reakcii na zvyšovanie objemu dát umiestňovaných online.

Koordináciu celého procesu ako aj dohľad nad fungovaním agentúry budú mať v zodpovednosti Ministerstvo pre politické, právne a bezpečnostné otázky a Ministerstvo obrany. “Agentúra bude chrániť všetky digitálne informácie v kybernetickom priestore Indonézie,” informoval tajomník vládneho kabinetu Andi Widjajanto. Podľa neho silnejšia ochrana vybudovaná prostredníctvom aktivít agentúry predĺži čas potrebný pre hackerov na preniknutie do vládnych a iných systémov, takže dáta už nebudú v čase ich získania relevantné.

Agentúra je súčasťou širšieho úsilia o monitorovanie a blokovanie akéhokoľvek online obsahu, ktorý vláda môže pokladať za ohrozujúci bezpečnosť štátu a jeho občanov. Toto úsilie bolo zintenzívnené po tom, ako sa počas uplynulých týždňov zistilo, že mnohí Indonézania podporujú Islamský štát v Sýrii prostredníctvom internetových stránok s radikálnym obsahom. Vláda však pripomína, že národná kybernetická agentúra bude mať podstatne širšiu zodpovednosť, ako je len monitoring online obsahu. Okrem posilňovania kybernetickej obrany v krajine bude agentúra poverená aj získavaním spravodajských informácií o podozrivých online aktivitách počas vojny a pomocou pri riešení počítačovej kriminality.

Podľa Widjajanta má Indonézia dostatok zodpovedajúcich technológií a odborných kapacít na plnenie týchto úloh.

“V krajine existuje viacero inštitúcií, ktoré sú schopné pomôcť pri činnosti agentúry. Rovnako tak bol výrazne zvýšený rozpočet pre jej vytvorenie a fungovanie,” povedal. Dodal tiež, že rozpočet vyčlenený vládou na podporu rozvoja Cyber ​​agentúry sa “výrazne zvýšil”.

Komentár cybersec.sk – zatiaľ čo klasifikácia ohrození bude na rozhodnutí vládnych štruktúr Indonézie, existuje riziko, že blokovanie obsahu môže viesť k politicky motivovanej cenzúre. Myšlienka vytvorenia samostatnej agentúry je však ako taká krokom správnym smerom. Nielen Indonézia, ale aj štáty ako Slovensko by mali začať seriózne zvažovať vytvorenie centralizovaného orgánu zodpovedného za ochranu v kybernetickom priestore.