Kyberbezpečnosť vyrobená v Európe podporí regionálny trh

Kyberbezpečnosť vyrobená v Európe podporí regionálny trh

Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ESCO) v utorok predstavila koncept virtuálneho označenia Cybersecurity Made in Europe, ktorý má podporiť konkurencieschopnosť firiem venujúcich sa kybernetickej bezpečnosti v krajinách EÚ.  

Podľa Axela Deiningera, generálneho riaditeľa spoločnosti Security Networks AG a člena predstavenstva ECSO, je cieľom iniciatívy podpora európskych kyberbezpečnostných firiem:

Značka je základným kameňom na zvýšenie povedomia o kyberbezpečnosti vyrobenej v Európe a viditeľnosti poskytovateľov, aby mohli vyrásť na úroveň, ktorá prispeje k nezávislosti infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti v Európe.

Okrem toho by európska značka mala podporiť malé a stredné podniky v prístupe na trh, ktorý je kvôli súčasnej fragmentácii náročný. V minulom roku v rámci neho pôsobilo približne 12 tisíc firiem a mal hodnotu 25 miliárd eur.

ESCO momentálne spolupracuje s jedenástimi partnermi z európskych krajín, ktoré môžu udeliť značku každej firme, ktorá o ňu prejaví záujem. O značku sa môžu hlásiť firmy EÚ, Veľká Británia a členovia Európskeho združenia voľného obchodu.

O partnerstvo s ECSO, ktoré je predpokladom pre možnosť udeľovania označenia MADE IN EUROPE, môže požiadať ktorákoľvek organizácia alebo autorita v segmente a správna rada neziskovky (…) následne rozhodne, či nadviaže spoluprácu.

Dôležitý regionálny presah organizácie zdôrazňuje fakt, že signatárom jej správnej rady je aj slovenský Národný bezpečnostný úrad.

https://twitter.com/ecso_eu/status/1323686242542911495

Michael Andruch