Kybernetický incident postihol rozvodnú sieť v USA

Kybernetický incident postihol rozvodnú sieť v USA

K nezvyčajnej udalosti malo dôjsť minulý mesiac v západnej časti Spojených štátov.

Americké ministerstvo energetiky zaznamenalo na začiatku marca „kybernetický incident“, ktorý ovplyvnil elektrickú rozvodnú sieť v štátoch Kalifornia, Utah a Wyoming. Podľa tajnej správy k nemu malo dôjsť 5. marca medzi 9. a 19. hodinou. Incident však nespôsobil výpadok prúdu.

Americké verejné služby majú povinnosť oznámiť ministerstvu všetky kybernetické útoky do jednej hodiny od ich objavenia. V prípade, že tak neurobia včas, ministerstvo im môže vystaviť pokutu vo výške 2 500 dolárov za každý deň neinformovania o udalosti. Ministerstvo to však doposiaľ nemuselo urobiť.

Hoci v Spojených štátoch nie je známy prípad, keď by kybernetický útok dokázal narušiť distribúciu elektrickej energie, prípadný úspech hekerov by mohol mať závažné následky. Príkladom sú známe výpadky na Ukrajine v rokoch 2015 a 2016. Útoky na elektrárne, ktoré údajne prišli z Ruska, vtedy na niekoľko hodín až dní odstavili obyvateľov od elektriny.

Ministerstvo energetiky ani Federálna komisia pre reguláciu energetiky (FERC) neposkytli ďalšie informácie o tomto incidente. Nevyjadrila sa k nemu ani spoločnosť North American Electric Reliability, ktorá pod dohľadom FERC stanovuje a vynucuje fyzické a kyberbezpečnostné štandardy.

Organizácia Western Electricity Coordinating Council, ktorá operuje pod FERC a monitoruje spoľahlivosť a bezpečnosť rozvodných sietí však potvrdila, že do incidentu „sa zapojila jediná entita“. Z bezpečnostných dôvodov ich analytický tím ale neposkytol ďalšie informácie. Nie je teda vylúčené, že mohlo ísť o interného útočníka.

(VK)