Labouristická strana Veľkej Británie terčom DDoS útoku

Labouristická strana Veľkej Británie terčom DDoS útoku

Strana tvrdí, že išlo o sofistikovaný a rozsiahly útok, pri ktorom ale nedošlo k zneužitiu údajov.

V pondelok tohto týždňa boli webové stránky Labouristickej strany zasiahnuté tzv. DDoS útokom. Výkonný riaditeľ strany Niall Sookoo uviedol, že útok bol sústredený v krátkom časovom rozmedzí a mal cieľ narušiť a zneškodniť digitálne platformy strany. Útok spôsobil, že v pondelok popoludní systémy strany spomalili a nefungovali správne.

Pohotové bezpečnostné kroky strany však odvrátili tento útok, poznamenal hovorca strany.

„Podnikli sme rýchle kroky a vďaka našim spoľahlivým bezpečnostným systémom tieto útoky zlyhali. Integrita všetkých našich platforiem bola ochránená a sme presvedčení, že nedošlo k žiadnemu zneužitiu informácií”, uviedol hovorca.

Strana dodala, že túto záležitosť nahlásila Národnému stredisku kybernetickej bezpečnosti. Nevie sa však, či o útoku okamžite informovala aj volebnú komisiu alebo kanceláriu komisára pre informácie.

DDOS útok nastal v počiatočnej fáze volebnej kampane do všeobecných volieb, ktoré sa konajú 12. decembra. Plán Labouristov vo voľbách je vyjednať dohodu o odchode Británie z EÚ. Prisľúbili sa, že by sa tak stalo behom šiestich mesiacov. Predseda strany Jeremy Corbyn navyše vysvetlil, že sa budú usilovať o udržiavanie veľmi úzkych obchodných vzťahov s EÚ. To by sa dosiahlo spoluprácou v spoločnej colnej únii a znamenalo, že Spojené kráľovstvo by bolo schopné pokračovať v obchodovaní s EÚ bez uplatňovania colných poplatkov.

(RV)