Policajti z Los Angeles sa snažia predpovedať trestné činy

Policajti z Los Angeles sa snažia predpovedať trestné činy

Pomocou dát a štatistík o spáchaných trestných činoch sa policajti snažia určiť miesto budúcich zločinov.

V roku 2011 losangelská polícia spustila program Laser. Vyvinula ho spoločnosť Palantir. Program funguje na princípe analýzy hlasového záznamu z repových pesničiek členov gangov. Ak v minulosti nejaký člen gangu porušil zákon, program ho automaticky zaradí do databázy delikventov, ktorí sú potenciálnou hrozbou a treba ich sledovať.

Okrem Laseru polícia v Los Angeles používa aj softvér PredPol. Ten sa zameriava na majetkové trestné činy. Funguje na princípe skúmania frekvencie výskytu zločinov v konkrétnej oblasti. PredPol pracuje s denne aktualizovanými mapami, podľa ktorých sa snaží určiť čas a miesto, kde s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k spáchaniu trestného činu. Polícia následne v takto vytypovaných lokalitách sústreďuje hliadky.

Obyvateľom niektorých častí mesta sa policajný postup prestáva páčiť. Cítia sa ukrivdení a majú pocit, že policajný postup je namierený aj proti nim napriek tomu, že nikdy nespáchali trestný čin. Niektorí obyvatelia štvrtí so zvýšenou kriminalitou pre portál Wired potvrdili, že sa budú snažiť o zastavenie tohto programu.

Naopak polícia tvrdí, že prítomnosť hliadok v štvrtiach so zvýšenou kriminalitou pôsobí na možných kriminálnikov odstrašujúco a znižuje tak mieru kriminality.

(DK)