Stalkerwarové aplikácie ponúkajú rodičom neetické nástroje na sledovanie detí

Stalkerwarové aplikácie ponúkajú rodičom neetické nástroje na sledovanie detí

Spoločnosť Avast skúma možnosti, spôsob komunikácie a psychologické nástroje deviatich neetických sledovacích aplikácií a udeľuje rady rodičom, ako najlepšie ochrániť svoje deti na internete.

Avast, člen iniciatívy Coalition Against Stalkerware, vykonal analýzu spôsobu propagácie a komunikácie u deviatich aktuálne najpoužívanejších stalkerwarových aplikáciách detegovaných u užívateľov svojho antivírusu.

Aj keď je inak stalkerware najčastejšie doménou žiarlivých partnerov, ktorí špehujú svoje polovičky, či zamestnávateľov sledujúcich svojich zamestnancov, zistenia ukázali, že všetky skúmané aplikácie sa zameriavajú tiež na rodičov. Tie nabádajú k tajnému sledovanie správania svojich detí na internete.

„Používatelia stalkerwaru tajne inštalujú aplikáciu na niečí telefón bez jeho súhlasu, aby monitorovala jeho komunikačné aktivity, čo považujeme za vysoko neetické,“  hovorí CISO spoločnosti Jaya Baloo.

„V novom výskume sme sa podrobnejšie pozreli na jazyk používaný týmito aplikáciami, aby sme pochopili ich psychologické nástroje. Tvorcovia aplikácií využívajú obavy rodičov a ich snahu ochrániť svoje deti, avšak tým by ste sa nemali nechať zmiasť.“

Vytváranie bezpečného prostredia pre vaše dieťa začína dôverou a aj keď môžu byť nástroje rodičovskej kontroly užitočné, stalkerware nie je riešením.

„Deti majú tiež právo na súkromie a hoci je dôležité vedieť o ich online aktivitách, je potrebný aj ich súhlas. Kľúčové je hovoriť s deťmi transparentne a otvorene.“

Všetkých deväť skúmaných riešenie sľubuje rodičom, že môžu sledovať svoje deti bez ich vedomia „za cenu každodenného šálky kávy“. Tieto aplikácie predstierajú, že sú pre väčšie dobro a sľubujú, že pomôžu deti chrániť pred online nebezpečenstvami pomocou týchto funkcií:

 • Monitorovanie aplikácií pre zasielanie správ a SMS,
 • Monitorovanie a nahrávanie hovorov, rovnako ako prezeranie protokolov hovorov a zmazaných protokolov,
 • Sledovanie polohy,
 • Prístup k multimediálnym súborom, ako sú obrázky, videá a zvuk,
 • Monitorovanie rôznych sociálnych sietí,
 • Monitorovanie prehliadania webu a prístup k jeho histórii, prístup k mikrofónu na pozadí pre záznam zvukov alebo konverzácií,
 • Diaľkové ovládanie smartfónu a blokovanie webov alebo aplikácií,
 • Kontrola užívania aplikácií vlastníkom zariadení.

Čím stalkerware láka?

 • Vyvoláva strach: Mnoho z týchto aplikácií skúša zastrašovaciu taktiku zameranú na online a offline hrozby s ktorými by sa deti mohli stretnúť, ako je kyberšikana, prístup k nevhodnému obsahu a predátori. Ku zdôrazneniu rôznych skutočných alebo emocionálnych hrozieb, ktorým môžu deti čeliť, často využívajú štatistiky a zmieňujú veci typu, že zloduchovia číhajú v opustených parkoch.
 • Hrá na city: Väčšina z týchto aplikácií sa snaží osloviť potenciálnych zákazníkov tým, že posilní pocity úzkosti a obáv, ktoré už môžu pociťovať
 • Sľubuje výhody: Skúmané aplikácie sa snažia nalákať na používanie tvrdením, že môžu pomôcť „udržať vaše deti na správnej ceste“.
 • Vyvoláva pocit väčšiny: Webové stránky skúmaných aplikácií operujú s tvrdeniami, že ich aplikácie sa skvelými výsledkami používajú aj ďalší ľudia, od 100 tisíc zákazníkov až po 3 milióny užívateľov. Jedna z aplikácií na rovnakej stránke nekonzistentne hlási 100 tisíc aj 2 milióny užívateľov, čo informácie robí ešte menej dôveryhodnými a užívatelia by mali okamžite zbystriť pozornosť.
 • Publikuje falošné užívateľské recenzie: Z deviatich analyzovaných stalkerwarových aplikácií štyri vykazujú užívateľské recenzie, ktoré sú veľmi pravdepodobne falošné. Napríklad na niektorých weboch sú recenzie slovo od slova rovnaké prisudzované rôznym ľuďom a v jednom prípade sú dokonca použité na dvoch rôznych „konkurenčných“ platformách. V inom prípade je recenzia stalkerwarovej aplikácie využitá aj pre inú, nesúvisiacu aplikáciu, čo spochybňuje autentickosť týchto recenzií.

Deti potrebujú od svojich rodičov pomoc a rady

AVAST rodičom ponúka alternatívne odporúčania, ako riešiť online bezpečnosť so svojimi deťmi:

 1. Zaujímajte sa o trendy sociálnych sietí medzi deťmi a teenagermi a podmienkach ich použitia s ohľadom na súkromie. Musíte byť o krok vpred, aby ste svojmu dieťaťu pomohli zostať v bezpečí.
 2. Choďte príkladom. Ak vaše deti vidia, že zdieľate ich fotografie bez súhlasu vy, prečo by sa mali obmedzovať v zdieľaní obrázkov ony? Ak chcete zdieľať obrázky svojich detí, odporúčame vyberať také, na ktorých sú vidieť zozadu alebo na nich môžete rozmazať tvár. Pred zverejnením fotografie by ste mali vždy požiadať dieťa o súhlas.
 3. Vysvetlite deťom, čo sú osobné údaje, poučte ich o tom, ako môžu byť údaje citlivé, ako dlho môžu existovať v online svete a porozprávajte sa o zdieľaní. Stanovte si, čo je a čo nie je v poriadku zdieľať online. Ak sú vaše deti staršie, mali by ste tiež hovoriť o sextingu a posielaní intímnych obrázkov. Porozprávajte sa s nimi o tom, ako môžu byť použité proti nim, a to ako príjemcami, tak ostatnými.
 4. Hovorte o cudzích ľuďoch na internete. Preberte rôzne spôsoby, akými ich môže cudzinec osloviť, a dajte dieťaťu inštrukcie, čo má robiť, ak k tomu dôjde.
 5. Naučte svoje dieťa nastavovať silné heslá. Silné heslo alebo prístupová fráza by malo byť dlhé a zložité, skladajúce sa zo špeciálnych znakov, čísel a malých a veľkých písmen.
 6. Objasnite deťom phishing a osvedčené postupy, ako sa chrániť. Deti by nemali klikať na odkazy, ktoré dostávajú e-mailom alebo na sociálnych sieťach z neznámych zdrojov. Ak sa zobrazí výzva na zadanie osobných údajov na príslušnej webovej adrese, mali by namiesto kliknutia na odkaz zadať URL adresu do prehliadača ručne.
 7. Nainštalujte do zariadenia vášho dieťaťa antivírusový softvér. U detí je rovnako pravdepodobné (ak nie pravdepodobnejšie), že kliknú na podozrivé odkazy, ako u dospelých, takže je lepšie zabezpečiť ich zariadenia, keby k tomu došlo.
 8. Nastavte YouTube a herné systémy na „obmedzený režim“, ktorý odfiltruje obsah nevhodný pre deti.
 9. Spoločne s dieťaťom prejdite nastavenia ochrany osobných údajov na sociálnych sieťach a skontrolujte oprávnenia aplikácií. Vysvetlite mu, prečo je dôležité aplikáciám obmedziť prístup k jeho dátam.
 10. Načúvajte svojim deťom. Uistite ich, že za vami môžu kedykoľvek prísť s čímkoľvek, čo súvisí s internetom a že sa na ne nebudete hnevať – aj keby porušili pravidlá.
 11. Na rozdiel od stalkerwaru, ktorý je používaný bez súhlasu obete, aplikácia rodičovskej kontroly môžu byť užitočné k ochrane vašej rodiny, keď sa používajú správne. Nástroje rodičovskej kontroly by správne mali byť pre dieťa v zariadení viditeľné a odporúča sa prebrať ich použitie s dieťaťom ešte pred aktiváciou. K pochopeniu a súhlasu dieťaťa významne prispievajú rodinné diskusie o zamedzení prístupu k nevhodnému obsahu, obmedzenie doby strávenej pred obrazovkou zo zdravotných dôvodov a bezpečné správanie na internete všeobecne.

AVAST