Švédsko testuje geo-fencing ako nástroj na ochranu pred terorizmom

Švédsko testuje geo-fencing ako nástroj na ochranu pred terorizmom

Škandinávska krajina skúma možnosti využitia najmodernejších technológií umožňujúce obmedzovanie pohyb a rýchlosť aút v mestách.

V reakcií na teroristické útoky z apríla 2017 v Štokholme sa švédska vláda rozhodla preskúmať nové možnosti zaistenia bezpečnosti pre obyvateľov a zamerala sa na pomerne novú technológiu tzv. geo-fencing.

Technológia geo-fencingu je založená na vytvorení geografických virtuálnych hraníc okolo istého bodu alebo polohy. Detekcia zariadenia vo virtuálne vymedzenej oblasti nastáva prostredníctvom mobilných dát, Wi-Fi prístupu, služby Bluetooth alebo GPS lokalizácie. Vstup do vymedzeného priestoru následne spustí vopred naprogramovanú akciu (ako napríklad notifikácia na smartfóne, SMS správa alebo spustenie istej aplikácie), jedná sa teda o prepojenie softwaru s hardwarom.

Jednoduchým príkladom môže byť prekročenie hraníc krajín, kedy operátor pošle používateľovi SMS správu s privítaním v krajine a s kontaktnými údajmi na miestny zastupiteľský úrad, okrem toho sa však geofencing môže využiť aj pri rôznych notifikáciách, získavaní rôznych marketingových dát alebo pri vypnutí istých technológií.

Testovanie možností využitia geo-fencingu v Štokholme bolo ohlásené už minulý rok ministrom infraštruktúry Tomasom Enerothom. Švédsko by sa v prípade zavedenia novinky do praxe mohlo zaradiť medzi prvé krajiny využívajúce túto technológiu za účelom digitálnej ochrany pred teroristickými útokmi.

Hlavným cieľom implementácie a zapojenia geo-fencingu by v tomto prípade bolo získanie prístupu k vozidlám nachádzajúcim sa vo vyhraničenej zóne za účelom regulácie ich rýchlosti, alebo zabránenie vstupu istých vozidiel do vopred určených zón vôbec, pozostávajúcich najmä z centra a frekventovaných častí mesta.

Škandinávska krajina sa rozhodla preskúmať možnosti zapojenia tejto technológie pri ochrane obyvateľstva pred prípadnými útokmi prostredníctvom spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Švédsky úrad pre dopravu (Swedish Transport Administration – STA) vytvorila partnerstvá s verejnou správou a spoločnosťami Ericsson, Volvo a Scania a skupinou Autoliv, ktorá sa venuje automobilovým bezpečnostným systémom.

Do demonštrácie projektu v Štokholme a Goteborgu bola zapojená aj spoločnosť Veoneer, počas prezentácie bola úspešne nadviazaná zabezpečená výmena dát medzi vozidlami a digitálnou dopravnou infraštruktúrou vnútri geo-fencingom vymedzenej dopravnej zóne. Tieto zóny budú pod dohľadom operačných stredísk, ktoré sú vedené oddeleniami dopravnej bezpečnosti miestnych autorít. Tieto oddelenia budú dohliadať a mať zodpovednosť za implementáciu pravidiel pre vozidlá v daných zónach a prostredníctvom komunikácie cez GPS systém budú schopné obmedzovať ich rýchlosť.

V oficiálnom vyjadrení švédskej vlády sa ako ďalšie pozitíva implementácie geo-fencingu uvádza aj zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a všetkých účastníkov dopravy alebo pozitívny dopad pre životné prostredie. Projekt bude mať okrem dopadu na zlepšenie bezpečnosti obyvateľov aj implikácie pre budovanie smart miest 21. Storočia. Nová technológia však bude vyžadovať novú legislatívu, čo predstavuje novú výzvu pre politické subjekty krajiny.

(RB)