USA posilnia obranu svojich vesmírnych systémov pred kyberútokmi

Biely dom sa obáva ničenia satelitov či narušenia vesmírnych operácií.
USA posilnia obranu svojich vesmírnych systémov pred kyberútokmi

Spojené štáty americké v piatok zverejnili už piatu Smernicu o vesmírnej politike (SPD-5) – tentokrát s odporúčaniami, ktoré majú ochrániť vesmírne operácie pred kybernetickými útokmi. Americkí predstavitelia sa tak snažia zabrániť narušeniu svojich vesmírnych systémov, vrátane riadiacich stredísk, satelitov, vesmírnych staníc či kozmických lodí.

Nová vesmírna smernica nepredpokladá žiadne prevratné opatrenia. Vláda plánuje do kybernetickej obrany vesmíru implementovať súbor osvedčených postupov z iných priemyselných odvetví.

Za mimoriadne dôležité považuje predovšetkým to, aby bezpečnostné tímy vedeli na incidenty reagovať na diaľku, keďže fyzický prístup k väčšine vesmírnych zariadení nie je v reálnom čase možný. Vesmírne systémy by mali byť vyvíjané tak, aby neustále monitorovali, predvídali a prispôsobovali sa kybernetickým aktivitám.

Úlohou vlastníkov a prevádzkovateľov vesmírnych systémov je vypracovať plány na zaistenie ich kyberbezpečnosti. Majú sa pri tom týkať nielen zariadení vo vesmíre, ale aj na Zemi. Tieto plány majú zahŕňať ochranu pred neautorizovaným prístupom, fyzickú ochranu vesmírnych zariadení a ochranu pred rušením signálu.

Práve zmienené hrozby majú spolu s falšovaním údajov, vložením škodlivého kódu či odoprením prístupu k službám najväčší potenciál bezprostredne ohroziť národnú bezpečnosť, ekonomickú prosperitu a vedecký pokrok, ako to špecifikuje SPD-5.

Biely dom okrem toho v smernici vyzdvihuje dôležitosť spolupráce vlastníkov a prevádzkovateľov vesmírnych systémov už pri samotnom vývoji. Rovnako by mali zdieľať informácie o hrozbách a incidentoch prostredníctvom Centra pre zdieľanie informácií a analýzu (ISAC – Information Sharing and Analysis Center).

Pre zvýšenie ochrany by vlastníci taktiež mali zaistiť dodanie výrobných dielov od dôveryhodných dodávateľov, aby predišli infikovaniu ešte nenapojených zariadení.

SPD-5 je reakciou na zvyšujúci sa počet kybernetických hrozieb, ktoré sa podľa Trumpovho kabinetu vyskytujú so znepokojujúcou pravidelnosťou a pochádzajú „nielen z Číny, ale aj od neštátnych subjektov“.

Význam vesmírnej domény pritom úmerne rastie – satelity hrajú dôležitú úlohu v globálnej komunikácii či monitorovaní počasia, je na nich závislá napríklad aj GPS navigácia. Ďalekohľady na obežnej dráhe umožňujú lepší prieskum vesmíru. Už v súčasnosti mnoho ľudí využíva satelitný internet, pričom v blízkej budúcnosti by mal byť dostupný v oveľa vyššej rýchlosti a pre všetkých ľudí na svete.


Lukáš Janovič