V EÚ vzniká medzinárodný tím pre riešenie kybernetických incidentov

Za najväčší prínos štáty považujú zdieľanie personálu.
V EÚ vzniká medzinárodný tím pre riešenie kybernetických incidentov

Ministri obrany Litvy, Chorvátska, Estónska, Holandska, Poľska a Rumunska v stredu v Záhrebe podpísali memorandu o porozumení k zriadeniu kybernetického tímu rýchlej reakcie (CRRT), ktorý bude odteraz fungovať v pohotovostnom režime na rotačnom princípe vo viacerých krajinách.

Dokument tímu umožňuje legálne operovať naprieč jurisdikciami iných štátov a stanovuje jeho mechanizmy, právne postavenie, úlohy a postupy. Tvoriť ho budú civilní aj vojenskí experti, ktorí budú mať na starosť neutralizáciu kybernetických útokov a virtuálne či fyzické vyšetrovanie závažných incidentov.

„Kybernetická bezpečnosť každého štátu čelí výzvam. Musíme spojiť sily, pretože kybernetická vojna naďalej prebieha a nepozná žiadne hranice. Je to tiež konkrétny a jasný dôkaz toho, že krajiny EÚ prispievajú k silnejšej európskej obrane a podporujú obranné a odstrašujúce kapacity NATO nevojenskými prostriedkami,“ uviedol po podpise dohody litovský minister obrany Raimundas Karoblis.

CRRT sa bude tiež podieľať na vyhodnocovaní rizík, zdieľaní informácií a best practice či spolupráci s inými členskými a partnerskými štátmi a inštitúciami.

Podľa chorvátskeho ministra obrany Damira Krstičevića však najväčšia výhoda projektu spočíva inde.

„Uznávame potenciál tohto projektu pre posilnenie kybernetických kapacít štátov, EÚ a NATO. Chorvátski experti spravili vynikajúci prácu a som si istý, že spolupráca sa bude v blízkej budúcnosti ďalej rozvíjať. Jednou z najväčších hodnôt tohto projektu je však okrem výmeny informácií a skúsenosti hlavne zdieľanie personálnych zdrojov.“

Vznik tejto medzinárodnej obrannej jednotky iniciovala Litva ešte v roku 2017 v rámci projektov PESCO. Okrem šiestich zúčastnených krajín sa do projektu ako pozorovatelia zapojili Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Očakáva sa, že tieto štáty sa čoskoro tiež pripoja k projektu.

„Teší ma, že ide o prvý skutočne zrealizovaný projekt PESCO,“ zdôraznil jeho význam Karoblis.

Litva spája regióny

Litovské ministerstvo obrany už v minulom roku podpísalo vyhlásenie o zámere spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti s Ukrajinou. Oba štáty sa vtedy dohodli na spoločnej obrane v prípade rozsiahleho kybernetického incidentu, zdieľaní informácií a spoločnom cvičení.

Ukrajinský minister obrany Andrij Zahorodňuk tiež prisľúbil spoluprácu na Regionálnom centre kybernetickej bezpečnosti, ktoré má litovské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti v pláne zriadiť ako svoju odnož do konca roku 2020 v Kaunase.

Na jeho vzniku a fungovaní sa budú podieľať okrem Ukrajiny aj Gruzínsko a Spojené štáty.

(VK)