V Rusku sa diskutuje o zákaze predaja Windows 10 a jeho používania na úradoch

V Rusku sa diskutuje o zákaze predaja Windows 10 a jeho používania na úradoch

Moskovská advokátska kancelária Bubnov a partneri dala návrh ruskému generálnemu prokurátorovi na preskúmanie, či je operačný systém Windows 10 v súlade s ruskými zákonmi.

Jednou z najväčších udalostí tohtoročného leta je vydanie nového operačného systému spoločnosti Microsoft. Windows 10 bol poskytnutý zadarmo všetkým majiteľom operačných systémov Windows 7 a 8. Odhaduje sa, že len počas prvých 24 hodín si ho stiahlo viac než 14 miliónov používateľov.

Takmer okamžite po uvedení na trh sa okolo nového systému objavilo viacero kontroverzií. Je pravdou, že ide o systém široko a rozsiahle prepojený s cloudovými službami, takže je do istej miery normálne, že prakticky neustále komunikuje so servermi Microsoftu. Celá komunikácia je na dôvažok šifrovaná, čiže sa nedá presne určiť, čo za údaje systém posiela. Na druhej strane je väčšina poplašných správ o tom, ako systém sleduje úplne všetko, prehnaná a nereálna.

To však neprekáža ruským advokátom, ktorí sa domnievajú, že nový Windows môže byť v rozpore s ruskými zákonmi. Majú na mysli hlavne zákony na ochranu osobných údajov a o práve na advokátske tajomstvo. Tvrdia totiž, že nový Windows zbiera používateľské mená a heslá, sníma polohu, sleduje emaily a udalosti v kalendári a zachytáva aj hlas používateľa. Vyhlasujú že Microsoft tieto údaje nielen zbiera, ale ich aj posúva tretím stranám: reklamným firmám, tajným službám a vládam. To považujú za dostatočnú zámienku na zákaz predaja a distribúcie tohto operačného systému v Rusku. Vyžadujú zmenu nastavení tak, aby akýkoľvek zber údajov bol rozhodnutím zákazníka.

Táto kauza je len jednou časťou prebiehajúcej kampane niektorých ruských zákonodarcov, ktorí považujú väčšinu komerčných programov za nástroje západnej špionáže proti Rusku. Myslí si to aj poslanec dumy Vadim Solovjov člen komunistickej strany Ruska. Keďže sú operačné systémy využívané aj štátom a jeho orgánmi, je podľa neho potrebná podrobná kontrola či Windows 10 spĺňa ruské zákony.

Ďalším kritikom západných programov (Google a WhatsApp) je aj tajomník Bezpečnostnej Rady Ruska Nikolaj Patrushev, ktorému prekáža ich používanie štátnymi orgánmi. Považuje to za bezpečnostné riziko a potencionálny priestor na únik citlivých dát.

Spoločnosť Microsoft ako aj časť ruskej odbornej verejnosti snahy o zákaz Windows 10 odmieta, argumentuje pri tom tým, že si užívateľ môže slobodne zvoliť, aké dáta budú posielané a aké nie. Preto podľa nich nejde o porušovanie ochrany osobných údajov či súkromia.

(JF)