Cyber Security Challenge 2015- súťaž proti kyber-kriminalite

Cyber Security Challenge je Britská národná súťaž zložená z niekoľkých rozličných kôl, ktorá v roku 2010 začala viac-menej ako zaujímavý a jedinečný pokus ako upozorniť na chyby v počítačovej bezpečnosti. V súčasnosti za Cyber Security Challenge stojí viac ako 75 sponzorov z oblastí ako je vláda, priemysel a taktiež akademický sektor. Vďaka tejto podpore Cyber Security Challenge predstavuje viac ako £200,000 a to v podobe kariérnych možností, ktoré sa otvoria viac ako stovke účastníkov.

“V poradí už piata Cyber Security Challenge bude prvou, kde sme zjednotili všetky naše aktivity a súťaže do jedného scenára…” povedal Sephanie Daman, generálny riaditeľ tejto národnej výzvy.

V priebehu tohto a nasledujúceho roku Cyber Security Challenge vytvorí reálne kybernetické útoky, na ktoré súťažiaci budú musieť odpovedať priamo Národnému kriminálnemu úradu a to analýzou a rozličnými reportmi.

Cieľom tejto súťaže je “…otestovať zručnosti potrebné na vyšetrenie počítačovej kriminality a taktiež jednotlivcov alebo skupín zodpovedných za tento čin” vyhlásil Adam Kramer, tvorca tohto projektu.

Tieto jednodňové akcie budú prebiehať po zvyšok tohto roka a vyvrcholia v marci 2015 veľkým záverečným kolom, do ktorého sa môže dostať iba 42 talentovaných „majstrov“ počítačovej bezpečnosti.

zdroj: http://www.computerweekly.com/news/2240220800/NCA-competition-launches-2015-Cyber-Security-Challenge-UK

zdroj obrázku: http://www.computerweekly.com/news/2240220800/NCA-competition-launches-2015-Cyber-Security-Challenge-UK