Elektronické cigarety ako nový nástroj vírusovej nákazy

Nebezpečný vírus si môžete do počítača preniesť aj cez elektronické cigarety.

Aby mohli elektronické cigarety fungovať, potrebujú byť nabité. Najčastejšie sa nabíjajú pripojením na počítač cez USB port. Niektoré cigarety z Číny však mali v sebe zakódovaný vírus, ktorý po pripojení cigarety počítač nakazil.

Na toto bezpečnostné riziko upozornil užívateľ sociálnej siete Reddit, na ktorej môžu registrovaní používatelia zdieľať informácie na akúkoľvek tému. Jeden z jeho vedúcich spolupracovníkov zistil, že má infikovaný počítač bez očividného dôvodu. Napriek tomu, že mal najnovší a aktualizovaný antivírusový systém, jeho počítač vykazoval napadnutie. Bezpečnostní technici následne zistili, že jediné nové zariadenie, ktoré k počítaču za posledné týždne pripojil, bola práve elektronická cigareta.

Stuart Morgan, bezpečnostný poradca firmy MWR InfoSecurity, ktorá sa špecializuje na informačné riziká, upozorňuje spotrebiteľov, aby boli obozretní pri používaní akýchkoľvek zariadení fungujúcich na báze dobíjania cez USB. „Je dôležité aby sme si uvedomili, že táto slabina sa netýka len elektronických cigariet. Akékoľvek zariadenie, ktoré pripájame k počítaču môže obsahovať škodlivý vírus“, dodáva.

Do kategórie zariadení, ktorými vystavujeme svoj počítač riziku, spadá veľké množstvo pravidelne využívaných elektronických vynálezov. Ide napríklad o prenosné adaptéry, handsfree sety, bezdrôtové slúchadlá či navigačné zariadenia.

Zdroj: http://www.itpro.co.uk/security/23603/e-cigarettes-spreading-malware-via-pc-usb-ports

(PR)