EÚ sa v roku 2015 zbaví neaktuálnych nariadení na ochranu dát

Európska komisia nedávno zverejnila svoju agendu na rok 2015. Dlhodobým cieľom je vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Na dosiahnutie tohto cieľa však EK musí vyriešiť viacero problémov.

Podobne ako v iných oblastiach, vybudovanie tzv. jednotného digitálneho trhu si vyžaduje spoločný prístup a prekonanie národných bariér. Podľa slov Andrusa Ansipa, podpredsedu komisie, ktorý je zodpovedný za digitálnu agendu, je cieľom komisie zamerať sa na oblasti, ktoré prinesú konkrétne a hmatateľné výsledky pre každodenný život občanov členských štátov Európskej únie.

Prvou oblasťou, na ktorú sa Európska komisia zameria, je reforma autorského zákona. Súčasné pravidlá pochádzajú ešte z roku 2001, a preto ani zďaleka nezodpovedajú aktuálnemu stavu. V dobe ich vytvorenia ešte neexistovali ani služby ako Facebook a YouTube. Okrem toho, jednotlivé členské štáty uplatňujú pri stanovovaní výnimiek z autorského zákona rozdielne pravidlá, čo značne komplikuje vstup služieb ako Spotify alebo Netflix na európsky trh.

Komisia chce, aby novovytvorené pravidlá zodpovedali súčasnej digitálnej realite, čo by malo zjednodušiť prístup občanov a firiem k online službám naprieč celou Európskou úniou. Na návrhu reformy, ktorý by mal byť hotový začiatkom jesene, spolupracuje aj Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger.

Ďalšou prioritou je nová telekomunikačná legislatíva. Európska únia plánuje zaviesť jednotnú sieť vo všetkých členských štátoch. Takýto krok by priniesol zrušenie poplatkov za roaming. Návrh zákona, ktorý je momentálne prerokovávaný v Rade EÚ, čelí silnej lobby zo strany telefónnych operátorov. Proti definícii jednotnej siete malo výhrady aj Taliansko, ktoré do 1.1.2015 predsedalo Rade EÚ. Podľa pôvodného plánu mali byť roamingové poplatky zrušené od 15. decembra 2015.

Nové pravidlá v oblasti ochrany údajov sú takisto nevyhnutnosťou, keďže aktuálne platné nariadenia vstúpili do platnosti v roku 1995. Navrhované zmeny by mali priniesť zvýšenie dôvery voči online službám a zároveň zníženie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa odhadov EÚ by tak veľké podniky (Microsoft, IBM, Oracle) ušetrili približne 2,3 miliardy EUR ročne.

Európska komisia predstavila návrh nových pravidiel už v januári roku 2012 a Európsky parlament ich o dva mesiace neskôr schválil, no Rada EÚ sa snaží o miernu zmenu v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú považované za vysoko citlivé. Podľa pôvodného návrhu musia všetci zamestnávatelia s viac ako 250 zamestnancami uchovávať záznamy o všetkých údajoch, ku ktorým majú prístup, alebo ich spracovávajú. Pre ďalší osud týchto pravidiel tak bude kľúčová dohoda ministrov spravodlivosti jednotlivých členských štátov.

V priebehu roka Európska komisia plánuje vytvoriť dlhodobú stratégiu, ktorej úlohou je zjednodušiť pravidlá pri online nakupovaní, podporiť elektronický obchod a zlepšiť kybernetickú bezpečnosť. Komisia si na pomoc privolá všetky zainteresované strany, a to už počas najbližšej konferencie, na ktorej sa majú prejednávať spomínané priority. Tá sa bude konať vo februári v Bruseli.

Zdroj: http://www.pcworld.com/article/2861772/in-2015-eu-aims-to-sweep-away-old-rules-on-data-protection-and-copyright.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#tk.rss_all

(RK)