EUROPOL a ENISA budú proti kyberzločinom bojovať spoločne

Nová dohoda medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a Európskou policajnou agentúrou (EUROPOL) umožní výmenu strategických informácií pre boj s kyberzločinom.

Spolupráca má pomôcť jednotlivým členským krajinám v prevencii kyberútokov a v boji proti nim. Zahŕňať  bude najmä:

  • výmenu špecifických vedomostí a expertízy;
  • zvýšenie kvality všeobecných situačných správ;
  • vypracovanie správy zo strategickej analýzy a najlepších zaužívaných postupov;
  • posilnenie zručností prostredníctvom výcviku a zvyšovania povedomia s cieľom chrániť bezpečnosť informačných sietí a informácií na úrovni EÚ.

Spolupráca nebude spočívať vo výmene osobných dát medzi inštitúciami.

Formálna dohoda nadväzuje na doterajšiu úspešnú spoluprácu odborných pracovísk týchto dvoch inštitúcií. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré patrí pod EUROPOL, už v minulosti spolupracovalo ruka v ruke s ENISA. Medzi spoločné aktivity patrili napríklad analytické práce o migrácii Botnet, účasť na Európskom mesiaci kyberbezpečnosti, účasť na cvičeniach ako napríklad CyberEurope, vypracovanie odporúčaní pre Tím reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), či zlepšovanie vymožiteľnosti práva v oblasti kyberbezpečnosti prostredníctvom rôznych konferencií a workshopov.

V spoločnom stanovisku výkonného riaditeľa ENISA Prof. Uda Helmbrechta a riaditeľa EUROPOLu Roba Wainwrighta sa uvádza, že: „ Táto dohoda je významným krokom v boji proti čoraz schopnejším kyberzločincom, ktorí investujú množstvo času, peňazí aj ľudských zdrojov na páchanie kyberútokov. Naša dohoda demonštruje, že vzájomná podpora a spoločný postup v rámci kapacít našich inštitúcií je pre nás veľmi dôležitý s cieľom zaistiť bezpečnosť Európy aj vo virtuálnom svete. Kyberzločiny ročne stoja viac ako 400 miliárd amerických dolárov. Užšou spoluprácou a zdieľaním skúseností a expertízy môžeme posilniť schopnosť Európy brániť sa pred kybernetickými zločincami.“

Zdroj: http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/fighting-cybercrime-strategic-cooperation-agreement-signed-between-enisa-and-europol