Florida reguluje polícii prístup k telefónnym dátam

Americký štát Florida prijal zákon, podľa ktorého bude na získavanie informácií z telefónnych dát potrebný súdny príkaz. Podnetom na prijatie predpisu bolo zadržanie drogového dílera.

Americké orgány činné v trestnom konaní dlhodobo využívajú na vystopovanie podozrivých osôb technológie, ktoré môžu okrem primárneho cieľa – vystopovať osobu, zasahovať aj do jej súkromia. Vyskytli sa prípady, kedy predložené dôkazy usvedčujúce osobu vinnú z trestného činu boli nadobudnuté využívaním takýchto nástrojov bez súdneho povolenia, v dôsledku čoho dochádzalo k utajovaniu zdrojov dôkazov aj pred súdom. Podobným spôsobom došlo aj k vystopovaniu a zadržaniu drogového dílera.

Práve preto najvyšší súd štátu Florida, odvolávajúci sa na štvrtý dodatok americkej ústavy, prijal v uplynulých týždňoch predpis, podľa ktorého bude získavanie informácií o polohe a pohybe osôb na základe prenosu telefónnych dát vyžadovať povolenie od súdu.

Nový zákon sa vzťahuje aj na špeciálny spôsob získavania mobilných dát, prostredníctvom tzv. „stringrays“. Stingrays, používané na celom území Spojených štátov, predstavujú sofistikované zariadenia, ktoré fungujú bez pomoci dodávateľov telekomunikačných služieb. Fungujú ako simulovaná telefónna veža, ktorá nabáda mobilné zariadenia v okolí, aby sa ku nim automaticky pripojili. Vtedy dokážu zistiť identifikačné čísla či informácie potrebné na lokalizáciu a vystopovanie majiteľa. Ich veľkou výhodou je mobilnosť. Vďaka tomu sú zozbierané údaje precíznejšie ako napríklad dáta získané z veže alebo od telekomunikačnej spoločnosti. Zároveň je možné preniknúť až do budov, čo v porovnaní so sledovaním pomocou GPS zariadenia, ktoré slúži len na sledovanie dopravných prostriedkov, nie je možné.

Schválenie zákona má pozitívnu odozvu u zástancov občianskych slobôd, ktorí dúfajú, že sa tento zákon postupne udomácni aj v jurisdikciách iných štátov federácie. Neštátna nezisková organizácia Americký zväz pre občianske slobody (ACLU), ktorá ochraňuje občianske práva a slobody garantované ústavou, označuje novoprijatý predpis za „ráznu obranu verejnosti a ich práva na súkromie.“ Nate Freed Wesslech, právnik zastupujúci Americký zväz pre občianske slobody, povedal, že „vystopovanie pohybu ľudí tým, že im tajne zmeníme mobilné telefóny za špionážne zariadenie, môže mať za následok odhalenie veľmi citlivých informácií o našom živote.“

Na druhej strane Ministerstvo spravodlivosti dlhodobo vyhlasuje, že vyžadovať súdny príkaz nie je opodstatnené. Argumentuje tým, že orgány činné v trestnom konaní nezhromažďujú obsah hovorov či textových správ, ale zameriavajú sa výlučne na vystopovanie podozrivých osôb. Diskutabilná je podľa ministerstva aj otázka práva na súkromie v prípade používania mobilného telefónu. Tvrdí, že používateľ by si mal byť vedomý faktu, že jeho telefón vydáva signál, ktorý je možno zachytiť telefónnou vežou a získavať tak z neho akékoľvek informácie. Sudca najvyššieho súdu štátu Florida však oponuje. Podľa neho to, že si je užívateľ vedomý, že jeho telefón je lokalizovateľný neznamená, že chce informácie o svojej polohe zdieľať s tretími stranami.

Zdroj: http://www.wired.com/2014/10/florida-court-requires-warrant-cell-tower-data/

(PR)