Google, Microsoft a Yahoo sa zodpovedajú za výkon „práva byť zabudnutý“

Európska únia požaduje od internetových gigantov doplňujúce informácie o výkone práva „byť zabudnutý“, ktoré v máji tohto roka Európanom prisúdil Súdny dvor Európskej únie. Podľa rozhodnutia vyhľadávacie nástroje musia vynechať z vyhľadaných výsledkov meno osoby, ktorá ich o to požiada, ak sú výsledky „neadekvátne, (už) irelevantné, alebo neprimerané“.

Pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29 (A29WP), ktorá združuje európske agentúry zaoberajúce sa ochranou údajov, sa minulý týždeň na stretnutí pýtala Google, Microsoft a Yahoo ako zabezpečujú výkon práva, a čo v praxi predstavuje výkon tohto rozhodnutia. Spoločnosť Google sa totiž už v minulosti nechala počuť, že implementácia práva je náročná, pretože pokyny zo strany EÚ „sú veľmi vágne a subjektívne“. Podľa tlačového vyhlásenia pracovnej skupiny práve toto stretnutie malo pomôcť vyjasniť nezrovnalosti vo výkone práva a zároveň pomôcť občanom, ktorých žiadosť o vymazanie z vyhľadávania bola zamietnutá.

Spoločnosť Google údajne v minulosti odmietla približne 30 percent žiadostí o výmaz z celkového počtu 91 000 žiadostí, zahŕňajúcich 320 000 linkov na webové stránky. Približne v 15 percentách prípadov si Google vyžiadal doplňujúce informácie, polovici ktorých následne vyhovel.

Google upozorňuje, že počet žiadostí neustále narastá. V súčasnosti denne centrála obdrží približne tisíc žiadostí.

Stretnutie malo objasniť, ako prebieha proces výmazu, aké kritéria jednotlivé spoločnosti používajú pri posudzovaní svojich ekonomických záujmov a záujmov širokej verejnosti na informácie verzus právu jednotlivca, ktorý žiada o zabudnutie. Európske agentúry tiež zaujímalo, či vyhľadávače upozorňujú, že niektoré výsledky boli vynechané, a na základe akej legislatívy tak robia. Priestor bol tiež venovaný diskusii o zozname domén, ktoré vynechávajú údaje občanov EÚ. Podľa agentúr totiž napríklad Google aplikuje právo len na európskych doménach. Domény .com výsledky naďalej zobrazujú bez zmeny, pretože ich sa rozhodnutie európskeho súdu netýka. V neposlednom rade sa tiež diskutovalo o spôsobe identifikácie a verifikácie žiadateľa a celkovej  ochrane osobných údajov pri narábaní s nimi počas procesu výmazu.

Všetky nezrovnalosti nepomohlo objasniť ani toto stretnutie. A29WP preto požiadala Google, Microsoft a Yahoo o písomné odpovede na jej otázky najneskôr do 31. júla. Na základe minulotýždňového stretnutia a písomných odpovedí následne pracovná skupina predstaví na jeseň nový balík pokynov ku realizácii rozhodnutia súdu.

Zdroj: http://www.pcworld.com/article/2458380/eu-google-microsoft-yahoo-meet-on-right-to-be-forgotten-but-questions-remain.html