Microsoft bude pomáhať mestám bojovať proti kyberhrozbám

Spoločnosť ponúkne vybraným mestám svoje cenné rady v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

100 Resilient cities je platforma, ktorá vznikla v roku 2013 s cieľom pomôcť metropolám z celého sveta stať sa odolnejšími voči zmenám nastávajúcim v rôznych oblastiach, či už ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej.

Projekt financovaný zo zdrojov Rockefeller Foundation združuje viac ako 30 organizácií zo súkromného, verejného a neziskového sektora. Každá z nich ponúka špecifické metódy a možné opatrenia, pomocou ktorých sa môžu mestá lepšie pripraviť na neočakávané zmeny, naučiť sa na vzniknuté problémy pohotovo reagovať, a zároveň sa naďalej rozvíjať.

V uplynulých týždňoch sa najnovším partnerom stala softvérová spoločnosť Microsoft. Pôsobiť bude v oblasti kybernetickej bezpečnosti a riešenia problémov spojených s kybernetickými útokmi. Rozmach informačných technológií podnietil v posledných rokoch využívanie nástrojov, ktoré uľahčujú prácu aj magistrátom miest. Avšak pri nedostatočnom zabezpečení predstavujú značnú hrozbu. Opakované úniky prístupových údajov, dát, vystavovanie elektronických zariadení škodlivým softvérom, nedostatočne chránený systém a neúmyselné bezpečnostné chyby zamestnancov potvrdzujú zraniteľnosť jednotlivých inštitúcií pri útokoch.

Práve preto Microsoft ponúkne zadarmo svoje služby mestám po celom svete. Ich lídrom predstavil stratégiu zloženú z niekoľkých krokov, ktoré by mali mestám pomôcť ochrániť ich informácie, používané systémy a infraštruktúru, a tiež zvýšiť informovanosť širokej verejnosti.

V stovke vybraných miest sa z Európy nachádzajú Atény, Barcelona, Belehrad,  Bristol, Glasgow, Londýn, Lisabon, Miláno, Paríž, Rím, Rotterdam, Thesaloniki a dánske Vejle.

Zdroj: http://www.wired.com/2015/01/microsoft-teaching-cybersecurity-cities-around-worldfor-free/

http://www.100resilientcities.org/blog/entry/microsoft-will-help-resilient-cities-improve-cyber-security-resilience#/-_/

(PR)