Nová reforma Európskej únie prinesie stratu súkromia, varujú občianskoprávni aktivisti

Viac ako 60 skupín, ktoré sa za zaoberajú ochranou občianskych práv, vyzvalo EÚ na zastavenie reformy ochrany dát. Upozorňujú, že rozsiahle zmeny oslabia základné ľudské právo na ochranu súkromia.

Tieto organizácie pochádzajú zo všetkých kontinentov a spoločne vyjadrili svoje znepokojenie nad zmenami, ktoré Európska Komisia pripravuje. V správe, ktorú adresovali komisii zdôraznili, že ak sa reforma neupraví, môže znamenať značné zhoršenie ochrany práv.

Pôvodný návrh bol predložený Európskou komisiou a následne bol s miernymi zmenami schválený Európskym parlamentom. No napriek tomu, že originálny návrh bol kvalitne prepracovaný a zabezpečoval silnú ochranu dát, podľa uniknutých dokumentov Rada Európskej únie plánuje zmeniť kľúčové elementy pôvodného návrhu.

Navrhuje, aby spoločnosti mohli využiť tzv. formulu „legitímny záujem“ a vďaka nemu zbierať osobné dáta bez súhlasu dotknutej osoby na získanie týchto dát, ak by mali na to legitímny dôvod. Podľa organizácií na ochranu práv je to ale jasné porušovanie Charty základných práv EU.  Pred mesiacom dala Rada zelenú prvej časti reforiem na cezhraničnú ochranu súkromia zavedením tzv. mechanizmu „one-stop-shop“, teda jedného miesta, kde zákazník vybaví všetky svoje potreby. Tie mali spoločnostiam uľahčiť riešenie sťažností súvisiacich s ochranou súkromia. Joe McNamee, riaditeľ EDRi, medzinárodnej mimovládnej skupiny, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv v digitálnom priestore, a ktorá pripravovala list v mene ďalších organizácií, upozorňuje, že pridaním nadbytočných postupov vyžaduje tento postup viac byrokracie.

Komisia reagovala na tento list a vyjadrila svoj úmysel docieliť čo najvyššiu úroveň ochrany dát, minimálne tak silnú ako je v doterajšej direktíve. Očakáva sa, že rada odsúhlasí celú reformu v Júni tohto roku. Potom návrh poputuje pred parlament a komisiu, ktoré by ho mali dokončiť a uviesť do platnosti pred koncom roku 2015.

Zdroj: computerworld.com

(MK)