Nový výbor Bezpečnostnej rady SR sťaží kybernetickú ochranu

Nový výbor Bezpečnostnej rady SR sťaží kybernetickú ochranu

Podľa novely zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo obrany SR, zriadi Bezpečnostná rada SR nový Výbor pre kybernetickú bezpečnosť. Analytici upozorňujú, že ďalšia inštitúcia s rozsiahlymi právomocami sťaží realizáciu kybernetickej politiky.

Nový výbor by mal okrem vyhodnocovania bezpečnostnej situácie vo svete v oblasti kybernetickej bezpečnosti pripravovať aj návrhy opatrení na znižovanie rizík a podieľať sa na formulácii kybernetickej politiky.

Podľa analytikov ale zriadenie nového orgánu prispeje ku zneprehľadneniu aktuálnej situácie na Slovensku, nakoľko sa bude kompetenčne prekrývať s ďalšími inštitúciami. „Návrh vôbec nešpecifikuje, v akom vzťahu bude nový výbor a vládne inštitúcie, ktoré sa už dnes zaoberajú kybernetickou ochranou. Rozdelenie kompetencií a vymedzenie zodpovednosti jednotlivých inštitúcií pri riešení problematiky kybernetickej bezpečnosti je pritom už aj dnes nejasné a spôsobuje v praxi mnohé problémy“, objasňuje bezpečnostný analytik Marian Majer pre portál CyberSec.sk. Kybernetickú ochranu má aktuálne vo svojom portfóliu nielen Národný bezpečnostný úrad SR, ale aj ministerstvo obrany, ministerstvo financií prostredníctvom špecializovaného útvaru CSIRT.SK a ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Problematickou by sa podľa Majera mohla ukázať aj interpretácia „ďalších úloh súvisiacich so zachovaním kybernetickej bezpečnosti“, ktorú prináša novela v § 10b. „V takomto znení si pod úlohami môžeme predstaviť naozaj hocičo, od vypracovávania podkladov až po aktívny hon na kyberzločincov,“ vysvetľuje analytik.

Zriadenie Výboru pre kybernetickú bezpečnosť predpokladá aj nová Koncepcia kybernetickej bezpečnosti, ktorá začiatkom februára vstúpila do legislatívneho procesu. Podľa koncepcie existujúce inštitúcie, právne normy či kapacity nepostačujú, aby Slovensko držalo krok s dynamicky sa meniacim prostredím a hrozbami. Za najvážnejší problém dokument považuje komplexné ošetrenie ochrany kybernetického priestoru v platnej legislatíve.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Portál právnych predpisov