Obama chce prísnejšie trestať hackerov

Obamova administratíva plánuje sprísniť tresty pre hackerov. Podľa dostupných informácií tento návrh predstaví americký prezident budúci týždeň počas výročného prejavu o stave Únie.

V USA je momentálne v platnosti tzv. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), ktorý bol schválený v roku 1984. Na základe tohto zákonu je ilegálne „vedome a s cieľom zneužitia bez povolenia získať prístup k zabezpečenému počítaču, alebo prekročiť rámec povoleného prístupu, a prostredníctvom takého správania nadobudnúť vlastníctvo istej veci (minimálne 5 000 dolárov v priebehu jedného roka).“ Obama však považuje takúto definíciu za nedostatočnú a tvrdí, že hackeri často spôsobujú ešte väčšie škody ako tí, ktorí páchajú obvyklú trestnú činnosť.

Najvyššia trestná sadzba by podľa pripravovaného návrhu vzrástla z piatich rokov na desať. Okrem toho by došlo aj k rozšíreniu definície „hackingu.“ Prekročenie rámca povoleného prístupu by zahŕňalo aj „prístup k informáciám za účelom, ktorý majiteľ počítača nepovolil.“

Takáto definícia sa však nepozdáva odborníkovi na platný zákon CFAA Orin Kerrovi. Ten tvrdí, že k porušeniu zákona by tak dochádzalo aj v prípade, keď zamestnanec v práci používa počítač aj na osobné účely, hoci by sa počas pracovnej doby mal venovať len úkonom spojeným s výkonom svojej práce.

Problém by nastal aj v prípade, že by pravidlá používania počítačov neexistovali v písanej forme. Za takých okolností by bolo veľmi ťažké určiť, či došlo k porušeniu pravidiel, a teda aj zákona. Kerr preto považuje návrh za nešťastný a tvrdí, že by mohol viesť k množstvu nezmyselných súdnych procesov, v ktorých by žalujúca strana vychádzala len z domnienok. V podobnom duchu reagoval aj bezpečnostný expert Robert Graham, ktorý si myslí, že pre ľudí zaoberajúcich sa národnou bezpečnosťou alebo kyberterorizmom znie takýto zákon strašidelne. Ochrana počítačov si podľa neho často vyžaduje skúšky ich odolnosti prostredníctvom nevinných útokov, ktoré by boli v dôsledku danej definície výrazne obmedzené, a to by vytváralo priestor pre skutočných kybernetických zločincov a hackerov.

Zdroj: http://arstechnica.com/tech-policy/2015/01/obama-wants-congress-to-increase-prison-sentences-for-hackers/

(RK)