Obama podpísal sériu zákonov o kybernetickej bezpečnosti

Americký prezident Barack Obama podpísal 18. decembra 2014 päť návrhov zákonov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti, vrátane právnych predpisov, ktoré aktualizujú federálne riadenie informačnej bezpečnosti .

Po prvý raz po dvanástich rokoch sa kybernetická legislatíva stala aj právnym predpisom. Poslednou významnou udalosťou v otázkach kybernetickej bezpečnosti bol totiž prezidentom podpísaný zákon E-Government z roku 2002. V decembri päť schválených zákonov zahŕňa nasledujúce oblasti pôsobenia:

  • Zákon o modernizácii federálnej informačnej bezpečnosti: kodifikuje už existujúcu administratívnu prax riadenia správy a rozpočtu, ktoré podmieňujú bezpečnostné politiky federálnych agentúr. Ďalej tento zákon udeľuje Ministerstvu vnútornej bezpečnosti právo implementovať tieto operačné aspekty aj do civilných agentúr.
  • Zákon o posúdení pracovníkov národnej bezpečnosti: je dodatkom Zákona o platovej reforme pracovníkov pohraničnej stráže a identifikuje a dopĺňa kyberneticko-bezpečnostné pracovné pozície na Ministerstve vnútornej bezpečnosti. Na základe IT schopností jednotlivých zamestnancov im ministerstvo zabezpečí konkurenčné ohodnotenie.
  • Zákon o posúdení pracovníkov kybernetickej bezpečnosti: požaduje od Ministerstva vnútornej bezpečnosti posúdiť svojich pracovníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a rozvíjanie stratégie na zdokonalenie ich pripravenosti a odbornosti tak, aby dokázalo v budúcnosti zabezpečiť ich dostatočné kapacity, kvalitný nábor a zabezpečiť stabilitu ich pracovných miest.
  • Zákon o ochrane národnej bezpečnosti: kodifikuje Národnú kybernetickú bezpečnosť a Integračné komunikačné centrá, neustálu kybernetickú ostražitosť, systém rýchlej reakcie a manažment riadenia centier, ktoré majú tvoriť základ pre kybernetickú a komunikačnú integráciu federálnej vlády, presadzovania práva a spravodajskej komunity.
  • Zákon o zdokonalení kybernetickej bezpečnosti: oprávňuje Ministerstvo obchodu uľahčovať a podporovať rozvoj dobrovoľných štandardov prostredníctvom Národného inštitútu pre štandardy a technológie za účelom zníženia potenciálnych kybernetických rizík v kritickej infraštruktúre. Zákon tiež vyžaduje, aby Úrad pre vedu a technológie vytvoril federálny kyberneticko-bezpečnostný výskum a plán jeho rozvoja.

Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/obama-signs-5-cybersecurity-bills-a-7697?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

(AS)