Organizačná štruktúra kompetencií orgánov NATO vo vzťahu ku kybernetickej politike

Organizačná štruktúra kompetencií orgánov NATO vo vzťahu ku kybernetickej politike

Aj v prípade kybernetickej politiky a bezpečnosti má hlavné slovo Severoatlantická rada (North Atlantic Council). Tá disponuje rozhodovacou právomocou v oblasti krízového manažmentu a dohliada aj na politické aspekty implementácie kybernetickej stratégie.

Komisia pre kybernetickú obranu (Cyber Defence Committee) je priamo podradená Severoatlantickej rade. Jej úlohou je poskytovanie odbornej pomoci a rád členským štátom pri implementácii štandardov a kybernetickej politiky NATO.

Hlavným konzultačným orgánom Severoatlantickej rady je Výbor pre správu kybernetickej obrany NATO (NATO Cyber Defence Management Board). Ten má na starosti koordináciu technických, politických a informačných aktivít. Okrem toho riadi kybernetickú obranu v rámci civilnej a vojenskej štruktúry NATO a, podobne ako Komisia pre kybernetickú obranu, poskytuje aj odbornú pomoc členským štátom. Výbor je zložený z vedúcich rôznych politických, vojenských, operačných a technických orgánov NATO, ktorí sú v rámci svojich sekcií zodpovední za kybernetickú bezpečnosť.

Riadenie kybernetických kapacít NATO má na starosti Agentúra pre komunikácie a informácie NATO (NATO Communications and Information Agency) v spolupráci s Vojenským úradom NATO (NATO Military Authorities).

Výbor pre konzultáciu, kontrolu a riadenie (NATO Consultation, Control and Command Board) je hlavným orgánom pre konzultáciu technických aspektov súvisiacich s implementáciou kybernetickej politiky NATO.

Jednotka rýchlej odpovede NCIRC (NATO Computer Incident Response Capability) má svoje sídlo v belgickom Mons. Jej úlohou je zabezpečovanie kybernetickej ochrany pre infraštruktúru NATO. NCIRC hrá kľúčovú úlohu pri odpovedi na kybernetické útoky namierené proti Severoatlantickej aliancii. Tím expertov monitoruje siete NATO, hlási a stará sa o incidenty.

Pravidelnú organizáciu kybernetických cvičení má na starosti Allied Command Transformation (ACT).

organizacna struktura

(RK)

Zdroje:

  1. nato.int
  2. Pernik, P., (2014) Improving Cyber Security: NATO and the EU [online]. icds.ee. [cit. 30.6.2015] Dostupné na: http://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/reports/Piret_Pernik_-_Improving_Cyber_Security.pdf, s. 17.