Počítačové vírusy

Počítačové vírusy

Napriek pretechnizovanej dobe počítačový vírus patrí ku zázrakom informačného veku. Vírusy prichádzajú a odchádzajú, ale po celý čas sú v našej prítomnosti. Niektoré sa vkradnú do vášho počítača a ani o tom neviete, iné sú schopné spáchať škody, z ktorých sa firma nevie spamätať niekoľko týždňov. Na jednej strane nám vírusy poukazujú akí sme zraniteľní, na druhej strane nám ukazujú aký sofistikovaný a prepojený tento svet je. Vírusy nie sú nič iné, ako programy, ktoré robia presne to, na čo boli naprogramované.

Jednotlivé vírusy môžu spáchať tie najrôznejšie poškodenia od spomalenia internetu až po zničenie súborov, pevných diskov, či získanie osobných údajov. Od vzniku počítačov bolo „vypustených“ nespočetné množstvo vírusov. Momentálne sa odhaduje, že v kolobehu je približne jeden milión rôznych vírusov a tisíce sú vytvárané každý mesiac.

Mnohé z týchto „nových“ vírusov sú rôzne variácie tých starých. Ich kód bol expertmi už prelomený, takže pre spoločnosť nepredstavujú takú hrozbu ako kedysi. Na druhej strane denne vznikajú vírusy, na ktoré liek neexistuje a je potrebné ho vyvinúť. Vďaka  „klonovaniu“ vírusov sú jednoduchšie vystopovateľné antivírusovým programom. V ojedinelých prípadoch sa prešmyknú cez ochranu a nakazia milióny počítačov.  Avšak naozaj kvalitný antivírus s jednotlivými vrstvami detekcie dokáže nájsť tieto vírusy v krátkom čase a následne ich zneškodniť.

Počítačový vírus- jednoduchá a stručná definícia

Počítačový vírus je malý, ale zákerný kúsok programového kódu, ktorý napáda počítače a sieťové systémy cez takzvané „kontaminované“ alebo nainfikované dátové súbory, ktoré postupne vstupujú do systému pomocou internetu, súborov alebo diskov.

Tento kúsok programu môžeme jednoducho prirovnať k mikroorganizmom, kedy sa pripojí k operačnému systému alebo k jednotlivým programom, a následne sa replikuje a rozširuje sa či už na jednotlivé časti počítača alebo na ďalšie obete.

Počítačový vírus v pravom slova zmysle vyžaduje hostiteľský program, ktorý mu umožňuje správne fungovať. Bežným hostiteľským programom je Word. Napríklad vírus sa dokáže pripojiť na určitý program ako je „spreadsheet program“. Vždy, keď sa tento program spustí, spustí sa aj vírus, a vtedy dostáva šancu reprodukcie (pripojiť sa na iný program a podobne), alebo spôsobiť škodu. Avšak takzvaný červ (z anglického slova “worm”) nevyžaduje hostiteľský program. Je to aplikácia, ktorá môže replikovať samu seba, a následne sa rozposielať prostredníctvom počítačových sietí.

Emailové vírusy „cestujú“ ako príloha v správach. Tieto vírusy sa dokážu sami replikovať a to tak, že sa samé rozposielajú ľuďom, ktorí sa nachádzajú v adresári obete. Niektoré emailové vírusy sú také sofistikované, že užívateľ nemusí ani „kliknúť“ na prijatú správu, aby bol počítač infikovaný.

Napríklad Trojan horse (Trójský kôň) je program, ktorý tvrdí, že robí jednu vec, ale v skutočnosti robí úplne niečo iné. Niektoré môžu poškodiť používateľov pevný disk, iné vytvárajú „zadné dvierka“, ktoré zabezpečia jednoduchší prístup do systému obete. Vírus, červ alebo trójsky kôň majú však jednu vec spoločnú, a to je výška škôd, ktoré spôsobujú.

V starých dobrých časoch (začiatky 80tych rokov) boli vírusy závislé na ľuďoch. Bez aktívnej distribúcie hackerov by sa vírusy nerozširovali. Dnes, v čase internetovej globalizácie a sofistikovaný nástrojov na šírenie informácií si po vypustení mnohé vírusy žijú svojim vlastným životom.

Nabudúce si povieme, čo je to Trójsky kôň, ako funguje, a ako sa dá proti nemu brániť