Poľsko posilňuje kyberobranu. Príčinou je Rusko.

Po tom, ako Poľsko v lete odhalilo sledovací softvér inštalovaný v systémoch svojich elektrární, oznámilo inováciu kybernetickej infraštruktúry.

Aj napriek tomu, že program bol zameraný skôr na zbieranie informácií, vyvolal značný rozruch. Za autora tohto spywaru, ako aj ďalších podobných útokov na európske a americké ciele, bola totiž označená hackerská skupina veľmi blízka Kremľu. „Pozorne monitorujeme vývoj na Ukrajine a berieme do úvahy potenciálny vznik nebezpečenstva s  tým spojený“,  vysvetľuje riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Kryzstof Liedel.

Obavy z napadnutia energetických sieti sú opodstatnené, keďže poľská energetická infraštruktúra je organizovaná vo veľkých celkoch a výpadok jednej elektrárne by mohol spôsobiť obmedzenú dodávku elektriny v relatívne veľkej oblasti.

Poľská vláda na tento incident reagovala promptne – posilnila kyberbezpečnosť a taktiež si dala za úlohu vybudovať nezávislú komunikačnú sieť. Novinkou je spolupráca s niekoľkými technickými univerzitami za účelom vytvorenia vlastných kryptografických systémov. Od roku 2011 je Poľsko tiež členom Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť (CCDCOE), ktorého cieľom je medzinárodná spolupráca vo vytváraní spoločných obranných štandardov. „Vzájomná spolupráca medzi členmi NATO je kľúčovým faktorom k zaisteniu kybernetickej bezpečnosti transatlantického regiónu“, dodáva Liedel.

Varšava tiež pred niekoľkými rokmi legislatívne definovala kyberpriestor, na ktorého základe ktorého vytvorila aj „Politiku ochrany kyberpriestoru Poľskej republiky“. Ďalším míľnikom, ktorý chce dosiahnuť do konca roka, je vytvorenie „Poľskej doktríny kybernetickej bezpečnosti“. Na jej príprave spolupracujú viaceré ministerstvá.

Zdroj: http://www.zdnet.com/with-ukraine-in-mind-poland-turns-its-attention-to-shoring-up-cyber-defences-7000034194/

(MK)