Potvrdené. Kyberútoky predmetom článku 5 NATO.

Lídri dvadsiatich ôsmich členských krajín NATO sa dohodli, že kybernetický útok na niektorého z členov by mohol byť považovaný za útok na celú Alianciu, a mohol by podnietiť vojenskú odpoveď.

Generálny tajomník NATO Fogh Rasmussen dnes po rokovaní vo Walese uviedol: „Dnes deklarujeme, že kybernetická obrana je súčasťou kolektívnej obrany“. Zdôraznil, že kybernetické útoky môžu dosiahnuť až takú intenzitu, ktorá priamo ohrozuje prosperitu, bezpečnosť a stabilitu členských krajín a Euroatlantického priestoru. Kyberbezpečnosť prichádza v balíku 16 priorít, ktoré majú posilniť robustnosť a pripravenosť Aliancie v budúcnosti.

Rozhodnutie hláv štátov a vlád členov Aliancie je posunom v tradičnom chápaní kolektívnej obrany NATO. Doteraz sa tento článok vzťahov na klasické konvenčné a jadrové hrozby, len minimálne však bol spájaný s novými bezpečnostnými výzvami. Kybernetická bezpečnosť čoraz viac získava na dôležitosti, o čom sa pred niekoľkými rokmi presvedčilo napríklad Estónsko. Súčasná kríza na Ukrajine je dôkazom, že pri vedení novodobých konfliktov sa aktéri stále viac uchyľujú k využitiu aj iných, ako tradičných foriem boja. Kybernetické útoky sú jednými z najčastejšie používaných. Aj preto je konflikt na Ukrajine opisovaný ako hybridný konflikt – teda mix konvenčných vojenských prostriedkov a ďalších nástrojov zameraných na poškodenie druhej strany aj bez použitia priamej vojenskej sily.

Okrem toho spojenci na samite schválili súbor opatrení na posilnenie obrany členských štátov NATO, vrátane vytvorenia rýchlo nasaditeľných síl a potvrdili pokračovanie politiky otvorených dverí. NATO schválilo aj nové iniciatívy – pomoc štátom pri budovaní ich obranných kapacít, či zvyšovanie interoperability so štátmi mimo Aliancie. Spojenci potvrdili ukončenie operácie ISAF v Afganistane do konca roku 2014, pripravenosť zahájiť novú nebojovú misiu NATO po roku 2015. V rámci prebiehajúcej krízy na Ukrajine schválili krajine pomoc vo výške cca 15 miliónov EUR na podporu reforiem v oblasti obrany a predstavili balík ďalšej pomoci.

Ak Vás článok zaujal, podporte ho na vybrali.sme.sk.

Zdroj:  http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_112871.htm

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_112483.htm