Skončilo najväčšie kybercvičenie v Európe

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) 30.októbra 2014 zorganizovala doposiaľ najväčšie kybercvičenie. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 organizácií a 400 odborníkov na kyberbezpečnosť z 29 európskych krajín, ktorí v celodennej simulácii testovali svoju pripravenosť na prípadný kyberútok.

CyberEurope2014 je najväčšie a najkomplexnejšie kybercvičenie, ktoré je organizované každé dva roky. Tento rok organizátori otestovali viac ako 2000 samostatných kyberútokov vrátane denial of service (DoS), web deafacements (útok, ktorý zmení výzor stránky) a útokov na strategickú infraštruktúru, ako sú telekomunikačné a energetické siete. Týmto chceli vyskúšať koordináciu nielen európskych inštitúcií, ale aj spoluprácu verejného a privátneho sektoru v prípade rozsiahleho kybernetického útoku.

Profesor Udo Helmbrecht, výkonný riaditeľ ENISA, v súvislosti s cvičením poznamenal: „Pred piatimi rokmi neexistovali procedúry, ktoré by pomohli kooperácii štátov Európskej únie počas kybernetickej krízy. Dnes máme plány ako kolektívne upokojiť kybernetickú krízu na európskej úrovni. Výsledok dnešného cvičenia nám ukáže ako sme na tom a pomôže nám naďalej sa zlepšovať.“

Podľa minuloročnej správy ENISA (Threat Landscape report 2013) útočníci konštantne zvyšujú kvalitu a sofistikovanosť svojich útokov. Je zrejmé, že doména kyberútokov nie je záležitosťou niekoľkých krajín, ale naopak, viacero krajín vyvinulo kapacity, ktoré môžu byť použité na infiltrovanie rôznych cieľov, tak ako vládnych aj súkromných. V roku 2013 sa počet globálnych kyberútokov zvýšil takmer o štvrtinu, tak ako aj celkový počet ukradnutých dát, ktoré sa oproti roku 2012 zvýšili o 61%. Podľa odhadov kyberzločin a kyberšpionáž napáchajú ročné škody v hodnote 300 miliónov až 1 bilión dolárov.

Zdroj: http://www.net-security.org/secworl.php?id=17558&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

(MK)