Slovenskú informačnú službu v kyberpriestore najviac vyťažoval Anonymous

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) minulý týždeň v parlamente predstavila „Správu o činnosti SIS v roku 2013“. Napriek tomu, že dokument je chránený stupňom utajenia „vyhradené“, riaditeľ SIS sa rozhodol odtajniť časť správy.

Správa uvádza, že predmetom spravodajského záujmu SIS v oblasti ochrany kyberpriestoru bola v roku 2013 najmä činnosť hacktivistického hnutia Anonymous. V druhom polroku 2013 sa SIS zaoberala vicerými kybernetickými útokmi na webové stránky slovenských štátnych inštitúcií, ktoré mali hacktivistické pozadie. Útoky boli politicky motivované a uskutočňovali ich predovšetkým antisystémové hnutia, uvádza ďalej správa. Vo viacerých prípadoch mala SIS svojou činnosťou úspešne zabrániť vykonaniu takýchto útokov.

Ochranou kybernetického priestoru na Slovensku sa okrem Slovenskej informačnej služby zaoberá aj Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR prostredníctvom špecializovaného útvaru CSIRT.SK a Národný bezpečnostný úrad.

Na príprave Koncepcie kybernetickej bezpečnosti, ktorú Vláda SR uložila vypracovať do konca roka 2014, sa okrem spomínaných inštitúcií tiež podieľa aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR či Kancelária Bezpečnostnej rady SR. Medzi kapacitami a schopnosťami jednotlivých inštitúcii, však existujú značné rozdiely. Potvrdilo to aj nedávne cvičenie kybernetickej ochrany NATO, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku v roku 2013. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, ktorý cvičenie koordinoval, po skončení tiež konštatoval, že: „Kybernetická obrana v Slovenskej republike sa javí ako roztrieštená, jednotlivé rezorty zabezpečujú kybernetickú obranu najmä v rámci vlastných kompetencií, pričom absentuje povedomie spoločnej zodpovednosti.“

Zdroj: http://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html